Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienkové stretnutie, 15. október 2011, Pezinok

      V Kaplnke sv. Lukáša v Psychiatrickej nemocnici Philippa Phinela v Pezinku sa 15. októbra konala svätá omša pri príležitosti sviatku jej patróna, sv. Lukáša. V tomto roku bola výnimočná tým, že po 51 rokoch nemocnicu navštívila rehoľná sestra Nonnáta Katarína Vŕbová, posledná žijúca z komunity sestier vincentiek, ktoré v nemocnici pracovali v rokoch 1940 – 1960. Jej príchod bol súčasťou spomienkového stretnutia na pôsobenie Dcér kresťanskej lásky v psychiatrickej nemocnici a ich násilné vyvezenie v júli 1960, ktoré pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska – Oblastná organizácia Malokarpatská so sídlom v Pezinku. Začalo sa sv. omšou, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol Mons. Ľudovít Baláži. V homílii citoval spomienky dnes už nežijúcich sestier z Pezinka, o ich šikanovaní ale aj o ich vernosti Bohu a Cirkvi, keď vytrvalo odmietali ponuky zostať pracovať v nemocnici, ak sa zrieknu rehoľného rúcha. Po sv. omši ň nasledovali svedectvá prítomných rehoľných sestier. Svedectvo s. Nonnáty Vŕbovej sa stretlo s veľkou odozvou u prítomných, ktorí jej kládli otázky o ťažkej práci s duševne chorými ľuďmi, o liečení väznených kňazov v nemocnici (aj blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka, ktorý si podľa s. Nonnáty v nemocnici odpočinul od utrpenia vo väznici, keď sa tam nervovo zrútil), ako aj o ich vyvezení z nemocnice do centralizačného kláštora v Kláštore pod Znievom, ktorý bol v dezolátnom stave a nemal ani okenné výplne a ťažkých prácach v mraze na štátnych majetkoch, kde ich prekvapení okoloidúci fotografovali (dokonca aj z lietadiel) a tieto snímky o utrpení rehoľných sestier na Slovensku sa dostali aj do zahraničných médií. S. Nonnáta spomínala aj na riaditeľa nemocnice prof. Karola Matulaya, ktorí sa zaslúžil o príchod sestier do nemocnice, ale tiež z nej musel odísť, keďže bol praktizujúcim katolíkom. Práve on dal S. Nonnáte prezývku Katarína podľa svojej dcéry a tak si dodnes pamätajú starí zamestnanci nemocnice.
      Svedectvo o vyvezení z nemocnice v Martine a šikanovaní zo strany štátnej zmocnenkyne P. Kardošovej v charitnom domove v Pezinku predniesla s. Notburga Galbavá, ktorá odtiaľ chodievala v nedeľu popoludní do psychiatrickej nemocnice, kde si u sestier na röntgenovom oddelení vyrábala sväté obrázky. Sestra Jarmila Homolková si zaspomínala na vyvezenie z nemocnice v Levoči, odsúdenie a uväznenie pretože sa venovala tajným rehoľným kandidátkam. Napokon sa jej podarilo vycestovať do zahraničia a pôsobila ako misionárka v Burundi a napokon v komunite slovenských sestier Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Prihovorila sa aj bývala veľvyslankyňa SR pri Svätej Stolici pani Dagmar Babčanová a rodák z Pezinka - Cajly don Štefan Šilhár SDB, ktorý utiekol do zahraničia za kňazstvom presne pred 60 rokmi a pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a dlhoročný sprievodca pútnikov v Ríme. Na záver pacienti nemocnice odovzdali dar – obraz Panny Márie Trnavskej pani Genovéve Líškovej, kostolníčke nemocničnej kaplnky a bývalej ošetrovateľky, ktorá pracovala spolu s rehoľnými sestrami a po 51 rokoch sa stretla so s. Nonnátou. Srdečné stretnutia po dlhých rokoch pokračovali na pohostení, ktoré v nemocničnej jedálni pripravilo riaditeľstvo nemocnice.
      Stretnutia sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť saleziánsky kňaz a organizátor útekov klerikov do zahraničia don Ernest Macák, ktorý po uväznení predstieral duševnú chorobu 2,5 roka, vďaka čomu ho premiestnili do psychiatrickej nemocnice v Pezinku, kde si veľa vytrpel od spolupacientov a pri elektrošokoch a napokon ho prepustili do domáceho liečenia.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner