Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pezinok - 2. 4. 2011

      Mesto Pezinok a Konfederácia politických väzňov Slovenska v sobotu 9. apríla 2011 odhalili pamätnú tabuľu nespravodlivo väzneným a prenasledovaným občanom Pezinka a okolia na bude bývalého Okresného súdu a väznice v Pezinku, kde boli po roku 1948 súdení a väznení aj politickí väzni.
      Slávnosť sa začala svätou omšou v Dolnom kostole Božského Spasiteľa, ktorej hlavným celebrantom bol biskupský vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže mjr. Mons. Bartolomej Juhás a koncelebroval pezinský farár vdp. Ján Ragula. Spevom liturgiu doprevádzal chrámový zbor Ad Una Corda a operná speváčka Mária Turňová.
      Samotnú pamätnú tabuľu na Radničnom námestí odhalili ministerka spravodlivosti SR JUDr. Lucia Žitňanská a primátor Mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga za zvukov fanfár dychovej hudby Grinavanka a položili k nej veniec. Pamätnú tabuľu požehnal biskupský vikár ZVJS Mons. Bartolomej Juhás. Spoločné modlitby veriacich prečítala Lenka Hujsiová, pravnučka uväzneného Pezinčana Celestína Hujsiho. Nasledovalo prečítanie mien väznených občanov Pezinka a okresu Pezinok v podaní Melánie Hájikovej. Po príhovoroch L. Žitňanskej, O. Solgu sa prítomným prihovoril podpredseda KPVS Karol Noskovič, ktorý vo svojom prejave uviedol konkrétne prípady jednodlivých odsúdených roľníkov z okresu Pezinok. Po básňach dona Štefana Sandtnera, saleziánskeho kňaza, rodáka z Pezinka, ktoré zložil vo väzení, svoje spomienky predniesol Alojz Vozatár, posledný žijúci Pezinčan, ktorý bol väznený vo Väznici Okresného súdu v Pezinku. Slávnosť sa ukončila hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. V mene rodinných príslušníkov väznených sa za odhalenie pamätnej tabule organizátorom poďakoval Pavol Satina, ktorého rodičia Lukáč a Anna Satinovci boli uväznení a jeho teta Štefánia Galvánková vo väzení aj zomrela.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská