Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Deň nespravodlivo stíhaných, Pezinok, 17. 4. 2010

      V sobotu 17. apríla 2010 si Konfederácia politických väzňov Slovenska celoslovenskou spomienkovou slávnosťou pripomenula 60. výročie Akcie Kláštory, ktorej mnohí členovia sami zažili tento tvrdý zásah štátnej moci. Pietna spomienka sa konala v kapucínskom kláštore v Pezinku, kde bol počas noci z 13. na 14. apríla 1950 zriadený internačný kláštor pre rehoľných predstavených, neskôr preškoľovací kláštor pre rehoľných bohoslovcov a napokon tam boli bez rozsudku väznení diecézni kňazi a rehoľné sestry, násilne vyvezené z nemocníc. Všetkých týchto trpiteľov za vieru pripomína pamätná tabuľa na kláštore.
      Spomienková slávnosť sa začala slávnostnou svätou omšou v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorej hlavným celebrantom bol želivský opát P. Bronislav Ignác Kramár OPraem, a kazateľom saleziánsky kňaz don Štefan Šilhár SDB, rodák z Pezinka, ktorý sám zažil Akciu K.
      Po sv. omši bola pred kostolom pietna spomienka pri pamätnej tabuli s položením kytíc, v rámci ktorej sa prítomným prihovorili podpredseda KPVS Karol Noskovič a primátor Mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. Karol Noskovič zároveň odovzdal pamätné medaily dvom zaslúžilým členom KPVS jezuitovi P. Ferdinandovi Takáčovi SJ a uršulínke S. Konštancii Ferencovej OSU. Nasledovali spomienky dvoch bývalých rehoľníkov, ktorí boli v roku 1950 v pezinskom kláštore internovaní a preškoľovaní a ktorým tzv. barbarská noc prekazila dokončiť štúdium teológie: bývalý salezián Kornel Somora a bývalý lazarista Vladimír Slávik. Po ich spomienkach všetci prítomní spoločne zaspievali pieseň týchto klerikov „Na ceste nášho žitia“, ktorá sa od čias ich prítomnosti v Pezinku spieva na každom pohrebe v tomto meste. Po modlitbe opáta za zosnulých rehoľníkov, ktorí sa nedožili 60. výročia sa pietna spomienka ukončila piesňou „Kto za pravdu horí“. Program bol zakončený prehliadkou priestorov kapucínskeho kostola, kláštora, záhrady a mestských hradieb.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská