Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

70. výročie násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi

      Dňa 28. 4. uplynulo 70 rokov od tzv. Prešovského soboru a začiatku násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi. Konfederácia politických väzňov Slovenska a Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov si tieto smutné udalosti pripomenuli zaslaním "Pamätného listu pri príležitosti 70. výročia násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi" tým, ktorí tieto udalosti prežili a zostali verní svojej viere napriek väzneniu a prenasledovaniu, pretože kvôli zákazu verejných podujatí nie je možné organizovať spomienkové podujatia. Pamätný list, ktorý podpísali prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ a predseda KPVS Peter Sandtner, dostal posledný žijúci kňaz Prešovskej archieparchie, ktorý prežil tieto udalosti, o. Imrich Marinčák z Prešova (ďalší kňaz o. Alexej Janočko totiž zomrel 14. 4. 2020), ktorý bol ako bohoslovec kňazského seminára v Prešove v roku 1950 väznený vo väznici v Prešove, internovaný v internačnom kláštore pre gréckokatolíckych kňazov v Hlohovci a povolaný do PTP, kde pracoval na viacerých miestach, vrátane baní na Ostravsku. KPVS mu zároveň udelila Medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom. Pamätné listy dostali aj vdovy po väznených a prenasledovaných gréckokatolíckych kňazoch Anna Ivanková z Humenného (vdova po o. Michalovi Ivankovi), Klára Ivanková z Topoľovky (vdova po o. Františkovi Ivankovi), Helena Krajňáková z Košíc (vdova po o. Jánovi Krajňákovi), Teodózia Kompérová z Košíc (vdova po o. Pavlovi Kompérovi) a Mária Valková z Košíc (vdova po o. Jánovi Valkovi). Prešovské arcibiskupstvo a Konfederácia politických väzňov Slovenska tak symbolicky vzdali úctu a vďaku kňazom a ich manželkám, ktorí sa odmietli vzdať svojej viery a znášali kvôli tomu väznenie a prenasledovanie.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Peter Sandtner