Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Praha – spomienkové podujatia, 25. – 27. 6. 2019

      KPVS usporiadala v dňoch 25. – 27. júna zájazd do Prahy na spomienkové podujatia pri príležitosti popravy Milady Horákovej. V prvý deň počas cesty účastníci navštívili premonštrátske opátstvo v Želive, kde bol hlavným celebrantom sv. omše prior kláštora P. Tadeáš Róbert Spišák OPraem a prihovoril sa aj miestny premonštrát a bývalý politický väzeň P. Gabriel Jozef Labuda OPraem. Zastavili sa aj pri pamätnej tabuli s menami kňazov a rehoľníkov, ktorí boli internovaní v internačnom kláštore Želiv, ku ktorej položil veniec za KPVS Michal Radošinský. Po príchode do Prahy sa zastavili pri pamätníku popravených a umučených politických väzňov, ktorých popol je uložený v urnovom háji v Motole. Veniec za KPVS položil k pamätníku politický väzeň Vladimír Domorák. Napokon navštívili pamätnú tabuľu príslušníkom PTP v Ústrednej vojenskej nemocnici Střešovice, ktorí túto nemocnicu stavali. Veniec za KPVS položil Július Kurča, ktorého otec ako príslušník PTP tiež staval túto nemocnicu. Na druhý deň sa účastníci zájazdu zúčastnili na pietnom akte Združenia bývalých politických väzňov na cintoríne v Ďábliciach, na ktorom boli pochovávaní popravení a umučení politickí väzni. K pamätníku položila veniec aj delegácia KPVS František Vaczula, Vladimír Domorák a Peter Sandtner. Prejav za KPVS predniesol Michal Radošinský. Na záver biskupský vikár Ministerstva vnútra SR pplk. Jozef Paluba požehnal pamätnú tabuľu na pamiatku slovenských politických väzňov, pochovaných v Ďábliciach, ktorú priniesla delegácia KPVS. Čítanie predniesla predstavená sestier vincentiek zo Starej Boleslavy sr. Damiána Poláková, ktorej spolusestra sr. Florina Boenighová zomrela vo väzení a je pochovaná v Ďábliciach. Následne účastníci navštívili premonštrátske opátstvo na Strahove, kde bol hlavným celebrantom sv. omše prior kláštora P. Martin Jozef Bartoš OPraem, ktorý poskytol výklad histórie kláštora a umožnil prehliadku Strahovskej knižnice a vyhliadky na Prahu v záhrade. Pri všetkých sv. omšiach hral na historických organoch vnuk politického väzňa Matúš Matiašovský z Pezinka. Popoludní boli účastníci prítomní na pietnych aktoch na Vyšehrade pri hrobe Milady Horákovej a pri pamätníku väznených kňazov, ktoré organizovala Konfederácia politických väzňov Českej republiky a Klubom Milady Horákovej a Vyšehradskou kapitulou. K hrobu M. Horákovej položili veniec Peter Sandtner a Branislav Tvarožek, ktorý sa aj prihovoril a k pamätníku väznených kňazov položili veniec za KPVS Ondrej Fronc, Peter Sandtner a František Matiašovský, ktorý predniesol príhovor. Na tretí deň sa členovia KPVS zúčastnili sv. omše v břevnovskom opátstve, ktorú celebroval J. Paluba a históriu kláštora predstavil benedíktín brat Josef. Následne sa zúčastnili pietneho aktu KPV ČR a Hlavného mesta ČR Praha pri pamätníku obetí komunizmu na Újezde, kde veniec za KPVS položili Ľudmila Koníková, Silvia Koníková a Peter Sandtner, ktorý predniesol príhovor. Poslednou zastávkou bola väznica na Pankráci, kde k miestu, na ktorom stála šibenica, položili veniec za KPVS Branislav Tvarožek, František Vaczula, Silvia Koníková a Peter Sandtner. Príhovor za KPVS predniesol Peter Chromý, ktorý bol väznený na Pankráci a ktorý na viaceré pamätné miesta položil vence za ÚPN. Program bol ukončený prehliadkou miesta, kde sa vykonávali popravy v suteréne väznice.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská