Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pietna spomienka, Prešov, 1. 10. 2014

      Konfederácia politických väzňov Slovenska pripravila pietnu spomienku na nespravodlivo väznených komunistickým režimom vo väznici v Prešove pri príležitosti 1. výročia odhalenia pamätnej tabule na budove väznice, ktorá sa konala 1. októbra 2014 v Prešove. Program sa začal svätou omšou za nespravodlivo väznených komunistickým režimom v Konkatedrále sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup. Spolu s ním koncelebrovali prešovský dekan-farár Jozef Drondzek, kaplán František Telvák a ďalší kňazi Jozef Štofej, Alojz Ondrejka SDB a Tadeáš Král OFM. Biskup S. Stolárik zdôraznil myšlienku modliť sa nielen za obete komunistického režimu, ale aj za tých, ktorí im to utrpenie spôsobili a spomenul, že v tomto roku na východnom Slovensku zomreli dvaja z nich zaopatrení sviatosťami. Spomenul tiež prípad svojho strýka – politického väzňa a príklady prenasledovania pre vieru v súčasnosti.
      Po sv. omši nasledoval pietny akt pred pamätnou tabuľou na budove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Po štátnej hymne položili delegácie kvety k pamätnej tabuli. Na úvod odzneli svedectvá politického väzňa, kňaza Jozefa Štofeja a politickej väzenkyne, učiteľky Margity Tinschmidtovej, ktorí boli väznení vo väznici v Prešove a opísali vtedajšie pomery v nej. Nasledovali prejavy hostí: primátora Mesta Prešov JUDr. Pavla Hagyariho, zástupkyne Ústavu pamäti národa Evy Guldanovej a podpredsedu KPVS JUDr. Jozefa Baníka. Na záver P. Tadeáš Mikuláš Král OFM predniesol modlitbu za zosnulých politických väzňov a stretnutie bolo zakončené spevom piesne Kto za pravdu horí.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Eva Javorská