Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienková slávnosť a kolokvium, Prešov 16. 11. 2011

      V Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa uskutočnila slávnostná archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil o. protosynkel Michal Onderko generálny vikár za účasti cirkevných osobnosti. Po skončení liturgie pamätnú tabuľu na priečelí Arcibiskupského úradu odhalili Don Anton Srholec predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska a o. protosynkel Michal Onderko generálny vikár, ktorý ju aj posvätil.
      Spomienková slávnosť pokračovala v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove vedeckým kolokviom „Cena slobody“ venované biskupom, kňazom, rehoľníkom, rehoľným sestrám a veriacim Gréckokatolíckej cirkvi, ktorí v dobe komunistickej totality v rokoch 1950 - 1989 trpeli a hrdinsky vyznávali svoju vieru. Hudobný program speváckeho zboru sv. Romana Sladkopevca, ktorý prešiel celú Ameriku kde slávil úspech za úspechom bol neopísateľným zážitkom. Úvodné slovo patrilo prof. ThDr. Petrovi Šturákovi, PhD. Pozdravný príhovor predniesol o. protosynkel Michal Onderko. Program pokračoval prednáškami Postoj komunistického režimu ku kresťanom v Československu - Don Anton Srholec, Odpor laikov voči uzneseniam Prešovského soboru - Daniel Atanáz Mandzák CssR, Metropolita Andrej Šeptický - generálna konzulka Ukrajiny prof. Oľga Benč, Prípad prešovského farára Mirona Petrašoviča - ThDr. Peter Borza, PhD., ktorý vedecké kolokvium aj moderoval. Na záver vystúpil JUDr. Jozef Baník podpredseda Konfederácie politických väzňov Slovenska. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili aj prednostka Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou PhDr. Mária Jakubová a prednosta Obvodného úradu v Prešove Ing. Stanislav Kahanec. Diskusiou bola spomienková slávnosť ukončená.

e.j.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská