Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Prešov – Odovzdávanie Pamätných medailí ministra obrany SR, 22. 11. 2023

      Pri príležitosti 15. výročia odhalenia pamätnej tabule príslušníkov pomocných technických práporov (PTP) v Prešove sa pri nej 22. 11. 2023 konalo slávnostné odovzdávanie Pamätných medailí ministra obrany SR 10 bývalým príslušníkom PTP z Prešovského kraja. Za asistencie čestnej stráže z 2. mechanizovanej brigády položili vence: generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR Martin Rímeš, riaditeľ úradu Prešovského samosprávneho kraja Fabián Novotný, zástupca primátora Mesta Prešov Peter Krajňák, predseda RO PV-ZPKO Košice Juraj Vrábel a predseda KPVS Peter Sandtner. Následne sa prihovoril M. Rímeš, ktorý spolu s riaditeľkou odboru sociálnej politiky MO SR odovzdal medaily žijúcemu gréckokatolíckemu kňazovi Imrichovi Marinčákovi (prevzala dcéra Iveta Šedivá Marinčáková) a in memoriam vdovám po gréckokatolíckom kňazovi Františkovi Ivankovi (prevzala vdova Klára Ivanková), gréckokatolíckom kňazovi Pavlo vi Kompérovi (prevzala vdova Teodózia Kompérová), gréckokatolíckom kňazovi Vincentovi Ďordíkovi (prevzala dcéra Helena Bujovská), Jánovi Kancírovi (prevzala vdova Veronika Kancírová), rímskokatolíckom bohoslovcovi Jurajovi Gaborčíkovi (prevzala vdova Jolana Gaborčíková), rímskokatolíckom bohoslovcovi Michalovi Pitoniakovi (prevzala vdova Melánia Pitoniaková), Michalovi Timkovi (prevzala vdova Mária Timková) a Ladislavovi Dupkalovi (prevzala vdova Emília Dupkalová). Desiaty ocenený Tomáš Mikloš zomrel niekoľko dní predtým a v čase odovzdávania medailí sa konal jeho pohreb v Šarišských Michaľanoch, v ktorého závere pri hrobe P. Sandtner odovzdal medailu jeho synovi Dušanovi Miklošovi. Rozkaz ministra obrany SR prečítal Richard Zimányi, vedúci Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR. Za ocenených sa prihovorila Klára Ivanková, vdova po gréckokatolíckom kňazovi Františkovi Ivankovi. Na sledovali príhovory zástupcu primátora Mesta Prešov Petra Krajňáka a apoštolského administrátora Prešovskej archieparchie vladyku Petra Rusnáka. Program bol ukončený hymnickou piesňou

Peter Sandtner


Videozáznam


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok