Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätníka v Poprade, 9. 11. 2014

      Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi z farnosti svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade odhalili v nedeľu 9. novembra 2014 pamätník venovaný kňazom a veriacim gréckokatolíckej cirkvi, ktorí v dobe komunistického útlaku v rokoch 1950 – 1989 trpeli a hrdinsky vyznávali svoju vieru.
      Slávnosť sa začala slávením svätej liturgie obetovanej za všetkých, pre vieru trpiacich a prenasledovaných zosnulých, ktorej slúžiteľom bol o. Miroslav Bartoš. Pripomenul osud gréckokatolíckej cirkvi v polovici dvadsiateho storočia. Vyjadril vďačnosť za hrdinské svedectvo viery našich predkov. Ďakoval za to, že dnes môžeme vyznávať svoju vieru a prežívať ju v spoločenstve gréckokatolíckej cirkvi. Ďakoval blahoslaveným biskupom – mučeníkom P. P. Gojdičovi OSBM, ThDr. Vasiľovi Hopkovi a tiež mnohým známym kňazom a veriacim, ktorí svoje utrpenie pre vieru počas prenasledovania obetovali Bohu a zostali verní Kristovej cirkvi. Sv. liturgiu sprevádzal bratislavský gréckokatolícky zbor Chrizostomus. Po skončení sv. liturgie boli prečítané životopisy kňazov pôsobiacich v Poprade a jej okolí. Odznel pozdravný list predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa Dr. Ondreja Krajňáka. Eva Pacáková prečítala báseň z knihy zostavovateľa Rudolfa Dobiáša od Pavla Brodňanského Súdna správa. Za Konfederáciu politických väzňov Slovenska sa prihovorila bývalá politická väzenkyňa Anna Greňová, ktorá o. Miroslavovi odovzdala knihu Triedni nepriatelia. Pamätník odhalili Anna Greňová, Alžbeta Zorvanová a Eva Jančiarová dcéra o. Nevického. Následne pamätník posvätil o. Miroslav. Kyticu kvetov k pamätníku položil syn politického väzňa Michala Krajňáka Metód Krajňák. Slávnosť bola ukončená panychídou.

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská