Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Prešov – „Deň pamiatky obetí komunistického režimu“, 22. 6. 2023

      KPVS a Mesto Prešov 22. 6. zorganizovali pietnu spomienku pri príležitosti pamätného dňa SR „Deň pamiatky obetí komunistického režimu“ pri pamätnej tabuli na Hlavnej ulici. Vence k nej položili delegácie Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Prešov a OO KPVS Prešov. Príhovory predniesli zástupca primátora Mesta Prešov Peter Krajňák a riaditeľ úradu Prešovského samosprávneho kraja Fabián Novotný. Nasledovali svedectvá politického väzňa Vladimíra Roháčka, vdovy po príslušníkovi PTP Veroniky Kancírovej a syna odvlečeného do gulagu Jozefa Turčíka. Modlitbu a duchovné slovo na záver predniesol väzenský kaplán v Prešove npor. Rastislav Zápach. Následne sa členovia KPVS presunuli do reprezentačných priestorov radnice, kde sa konalo prijatie u viceprimátora (primátor musel náhle odcestovať do Bratislavy). Slávnostný príhovor predniesol zástupca primátora P. Krajňák, ktorý všetkým odovzdal ako dar knihu o histórii Prešova. KPVS a jej Oblastnú organizáciu Prešov v príhovore predstavil Peter Sandtner. Po diskusii s členmi o aktuálnych témach P. Krajňák členov previedol priestormi radnice.

Peter Sandtner


Videozáznam 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská