Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Prešov – pietna spomienka, 14. 11. 2017

      V Prešove sa 14. novembra konala pietna spomienka na obete komunistického režimu. Začala sa svätou omšou v Konkatedrále sv. Mikuláša, ktorú celebroval Pavol Štefurik, farár v Brestove. Pokračovala pri pamätnej tabuli na Hlavnej 72, kde so svedectvom vystúpil bývalý príslušník PTP Ján Baran. Príhovory predniesli predseda OO KPVS Prešov Ľudovít Petraško a zástupca primátorky Mesta Prešov Štefan Kužma. Na záver boli odovzdané medaily politickým väzenkyniam Márii Štefurikovej a Anny Kozákovej zo Zborova, ktoré v zastúpení prevzal ich syn a krstný syn Pavol Štefurik.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská