Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pezinok – pietna spomienka, 24. 10. 2020

      Pri pamätnej tabuli obetí komunistického režimu na Radničnom námestí v Pezinku sa 24. 10. konala malá spomienka za účasti štyroch členov Oblastnej organizácie KPVS Pezinok. Veniec k pamätnej tabuli zavesil syn politického väzňa Jozef Satina. Pri tejto príležitosti prítomní zablahoželali k 90. narodeninám poslednému žijúcemu bývalému príslušníkovi PTP v Pezinku Stanislavovi Demovičovi.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 

Foto © Peter Sandtner

Foto © Jozef Satina