Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pezinok – Pietna spomienka, 19. 4. 2018

      V Pezinku sa 19. apríla konala pietna spomienka na príslušníkov PTP pri príležitosti 5. výročia odhalenia pamätnej tabule PTP v Pezinku. Program sa začal svätou omšou v Dolnom kostole, ktorú celebrovali Mons. Bartolomej Juhás SDB a P. Viktor Mišuth CSsR. Po sv. omši nasledovalo kladenie vencov k pamätnej tabuli za účasti Čestnej stráže a Vojenskej hudby OS SR. Následne Melánia Hájiková predniesla báseň Jána Onda a postupne sa prihovorili: plk. Radoslav Ivančík, generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR, František Vaczula, bývalý príslušník PTP a politický väzeň, Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok, plk. Marian Bodolló, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR a pplk. Bartolomej Juhás, generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR. Plk. Richard Zimányi, vedúci Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR, prečítal rozkaz ministra obrany SR a boli odovzdané Pamätné medaily ministra obrany SR III. stupňa štrnástim príslušníkom PTP. Vyznamenaní boli: Stanislav Demovič, Gustáv Lazar, Karol Jurčovič, Štefan Válek, František Dočolomanský, Ladislav Lampert, Jozef Filipovič, František Podolský, Peter Trebichalský, František Kľuska, František Vaczula, Filip Paulech, Ján Janok a Emil Moravčík, ktorý zomrel dva týždne pred odovzdaním medaily.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská