Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Piešťany – spomienka na jáchymovských politických väzňov, 12. 5. 2021

      KPVS 12. 5. zorganizovala ekumenickú bohoslužbu pri pamätníku Antona Srholca na bývalom Teplickom cintoríne v Piešťanoch, ktorá bola venovaná spomienke na jáchymovských politických väzňov, pretože v tomto roku nebolo možné organizovať zájazd do Jáchymova. Videozáznam bude poslaný aj do KPV ČR. Na úvod položil veniec k pamätníku politický väzeň Vladimír Domorák a odzneli svedectvá jáchymovských politických väzňov Jaroslava Žiláka a Branislava Tvarožka. Keďže z dôvodu opatrení musela byť pred rokom zrušená prezentácia nových kníh, ktoré vydala KPVS, boli prezentované pri tejto príležitosti, pretože sa týkajú témy Jáchymova. Nové vydanie Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov predstavila neter autora Antona Srholca Marta Košíková a knihu Z PTP do väzenia predstavila manželka autora Jána Bachratého Helena Bachratá. Druhú časť programu tvorili duchovné príhovory a modlitby duchovných: za Rímskokatolícku cirkev P. Petra Zahoránskeho SJ, kňaza jezuitu a syna politického väzňa a za Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku ThDr. Branislava Dolinského, zborového farára v Piešťanoch a Mgr. Kristiána Kosteckého, námestného farára v Trnave a vnuka politického väzňa. Po zaspievaní hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“ sa prítomní presunuli k neďalekému novému pamätníku prenasledovaných evanjelických farárov J. Bučka, A. Baricu a Š. Dlháňa, ku ktorému položila sviečku za KPVS Danica Kšiňanová, dcéra väzneného evanjelického farára Jozefa Juráša a samotný pamätník predstavil B. Dolinský.

Peter Sandtner


Fotografie: Martin Petrík


Videozáznam