Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Ordzovany, odhalenie pamätnej tabule 25. 10. 2015

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a Obec Ordzovany v nedeľu 25. októbra 2015 slávnostne odhalili pamätník rodákom Ordzovan dvom rímskokatolíckym kňazom nespravodlivo väzneným a prenasledovaným komunistickým režimom Štefanovi Bačovi a Pavlovi Matisovi.
      Prichádzajúcich vítala dychovka Ordzovianka mariánskymi piesňami. Spomienkova slávnosť začala svätou omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka, ktorú celebroval Mons. Jozef Jarab, koncelebrovali miestny farár Juraj Adamec, Ľubomír Hromjak, Ján Meľuch a Jozef Števica z rehole lazaristov.
      Po sv. omši odzneli prednášky o dp. Štefanovi Bačovi, ktorú predniesol Vladimír Olejník. Prednášku o dp. Pavlovi Matisovi pripravila Lenka Lubušká. Na dp. Matisa spomínal rodák Martin Meľuch, ktorý prítomným pustil aj audionahrávkou s výpoveďou dp. Pavla Matisa. Záverom sa prihovoril predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. Potom sa zhromaždení presunuli na kostolný dvor, kde na úvod odznela báseň Leopoldovský mlyn z pozostalosti Štefana Sandtnera. Starostka Obce Ordzovany Andrea Mlynarčíková prečítala príhovor, v ktorom vyzdvihla osobnosti obce a poďakovala sa za pomoc pri inštalovaní pamätníka. Za zvukov fanfár dychovej hudby Ordzovianka, pamätník odhalili za obec A. Mlynarčíková a za KPVS synovec dp. Pavla Matisa Ján Matis. Pamätník požehnal a posvätil Mons. Jozef Jarab. Kvety k pamätníku kládli delegácie Konfederácie politických väzňov Juliana Hanzelyová sestra politického väzňa - kňaza, Eva Gromovská dcéra politického väzňa a Michal Kyseľ politický väzeň, za Ústav pamäti národa kvety položil Ondrej Krajňák, za Obec Ordzovany kyticu položila starostka Andrea Mlynarčíková. Slávnosť ukončila dychovka pieseňou Bože čos ráčil.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská