Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nimnica – pietna spomienka, Valné zhromaždenie, 10.-11. 10. 2017

      V Kúpeľoch Nimnica sa 10.-11. októbra konalo Valné zhromaždenia KPVS. V prvý deň sa delegáti zúčastnili pietnej spomienky na mladých rehoľníkov, ktorí v roku 1950 stavali neďalekú Priehradu mládeže. Pri tejto príležitosti celebroval sv. omšu v kúpeľnej kaplnke kanonik Jozef Sliepka, ktorý sa v tomto roku dožil 90 rokov. Po sv. omši predniesol svoje svedectvo bývalý študent Spoločnosti Božieho Slova Pavel Bellan a Stanislav Pátek prečítal svedectvo zosnulého kapucínskeho klerika Jána Farbiaka. Následne položil k pamätníku kvety za KPVS bývalý novic Spoločnosti Božieho Slova Viliam Záhora a sviečku Pavel Bellan. Pri pamätníku boli prečítané mená zosnulých členov KPVS od posledného Valného zhromaždenia, ktorý bol veľký počet. Na druhý deň sa konalo samotné Valné zhromaždenie. Pred ním sa delegáti zúčastnili sv. omše, obetovanej za nedávno zosnulého aktívneho člena KPVS Eugena Maščenika. Valné zhromaždenie viedol podpredseda Andrej Dvorecký. Správu o činnosti za rok 2016 a Plán činnosti na rok 2018 predniesol predseda Peter Sandtner a Správu o hospodárení ústredný tajomník Karol Rosenberg. V rámci bodu Príprava Valného zhromaždenia delegáti odhlasovali, že voľby do Predsedníctva budú v októbri 2019 a najbližšie Valné zhromaždenie v októbri 2018 bude nevolebné. Pomer bude 1 delegát na 50 členov, Valné zhromaždenie bude neverejné. Kandidátku bude tvoriť Rada predsedov s dostatočným predstihom a každý delegát môže mať len jeden mandát. Následne boli schválené zmeny Stanov: za členov Predsedníctva už môže kandidovať každý člen (už nielen politickí väzni a ich blízki príbuzní), Predsedníctvo sa bude stretávať podľa potreby (už nie raz za mesiac), Rada predsedov sa bude schádzať podľa potreby (už nie 3x ročne) a v Stanovách bude uvedená súčasná adresa KPVS. Schválený nebol návrh na zníženie počtu členov Predsedníctva zo 7 na 3. Po skončení rokovania delegátov pozdravil generálny riaditeľ Kúpeľov Nimnica Martin Pavlík.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská