Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Kúpele Nimnica – 67. výročie Akcie Kláštory, 20. 4. 2017

      V Kúpeľoch Nimnica si 20. apríla Konfederácia politických väzňov Slovenska pripomenula 67. výročie Akcie Kláštory, keďže po vyvezení z kláštorov v roku 1950 boli mladí rehoľníci určení na stavbu neďalekej Priehrady mládeže. Program sa začal svätou omšou, ktorú celebroval miestny duchovný Milan Gabriš. Na záver sv. omše bolo oznámené založenie novej Oblastnej organizácie KPVS Považská Bystrica a odovzdaná medailu KPVS jej novému predsedovi Jozefovi Cahelovi. Nasledovala pietna spomienka pri pamätníku, kde veniec za KPVS položil Marián Bilický. Stanislav Pátek prečítal spomienky bývalého klerika-verbistu Jozefa Danišovského na stavbu priehrady a opis návštev saleziána dona Titusa Zemana u klerikov na priehrade za účelom prípravy útekov za hranice od jeho synovca Michala Radošinského. Prihovorili sa aj ďalší dvaja, ktorí v roku 1950 stavali priehradu bývalý novic-verbista Viliam Záhora kňaz-salezián don Jozef Kosmál. Boli tiež odovzdané medaily KPVS bývalým príslušníkom PTP Antonovi Gajdošíkovi a Jánovi Šebákovi. Na záver prítomní zaspievali pieseň Mlaď Bohu verná, ktorú spievali mladí rehoľníci na priehrade v roku 1950.

Peter Sandtner

 
         
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner