Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nižné Repaše – odhalenie pamätnej tabule, 2. 8. 2020

      Konfederácia politických väzňov Slovenska, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Torysky, Obecný úrad Nižné Repaše dňa 2. augusta 2020 slávnostne odhalili pamätnú tabuľu o. Alexejovi Miroššayovi, ml. titulárnemu kanoníkovi (1916-2000). Tento gréckokatolícky kňaz, trpiteľ za vernosť cirkvi v období komunistického režimu pôsobil vo farnosti Nižné Repaše v rokoch 1940-1950 a 1968-1969. Pamätnú tabuľu odhalil Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita spolu s predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska Petrom Sandtnerom. Tabuľa je umiestnená na Chráme sv. Anny. Podľa starého zvyku bol Mons. Ján Babjak privítaný chlebom a soľou. Otec Jozef Mačejovský gréckokatolícky kňaz z farnosti Torysky prítomných oboznámil so životopisom Alexeja Miroššaya. Svojim príhovorom sa pred chrámom sv. Anny prihovorila aj starostka obce Marta Vrabľová. Nasledovala Svätá božská liturgia Jána Zlatoústeho na chrámový sviatok zosnutia sv. Anny. V závere sv. liturgie všetkým poďakoval o. Mačejovský. Súčasťou sv. liturgie bolo myrovanie a obchod okolo chrámu. So svojou spomienkou vystúpil vnuk Pavol Miroššay a pán Jakubovič, ktorý si na o. A. Miroššaya z obdobia, kedy vo farnosti pôsobil dobré pamätá. Odhalenie pamätnej tabule sa konalo v rámci XX. ročníka spomienkového stretnutia Spiš Františka Javorského.

Eva Javorská


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská