Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nižné Ružbachy – odhalenie pamätnej tabule, 12. 11. 2017

      V nedeľu 12. novembra 2017 sa konala vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Nižných Ružbachoch ďakovná bohoslužba pri príležitosti nedožitých 95. rokov kňaza, horliteľa a politického väzňa vdp. Bernarda Pánčiho. Slávnosť začala modlitbou posvätného ruženca a pokračovala sv. omšou ktorú celebroval Mons. Ján Škodoň, krakovský pomocný biskup. Súčasťou sv. omše bolo posvätenie pamätnej tabule venovanej Bernardovi Pánčinu, ktorý bol 21 rokov farárom v Nižných Ružbachoch. Život B. Pánčiho prítomným priblížil HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. Po prednáške bol premietany záznam rozhovoru s B. Pánčim, ktorý urobil v rámci svojej činnosti Ústav pamäti národa. Potom k posvätenej tabuli položili kyticu za Konfederáciu politických väzňov Slovenska Mgr. Mária Krajgerová, dcéra politického väzňa a František Hamrák, syn politického väzňa. Ako poďakovanie za organizáciu tejto slávnosti boli Radoslavovi Babjarčíkovi a dôstojnému pánovi Ľubomírovi Hajdučíkovi odovzdané od KPVS knihy.

Eva Javorská

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská