Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nitra – pietna spomienka, 23. 8. 2021

      V Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre sa 23. 8. konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených. Začala sa kladením vencov k pamätnej tabuli na múre väznice, ktoré položili riaditeľ ÚVV a ÚVTOS Nitra plk. Milan Rus, zástupca primátora Mesta Nitra Miloslav Špoták, predseda Oblastnej organizácie KPVS Nitra Ondrej Fronc a delegácia Regionálnej organizácie PV-ZPKO Nitra. Nasledovali príhovory M. Rusa a bývalého politického väzňa Jaroslava Žilák. Spomienky na nitriansku väznicu od Antona Srholca prečítala dcéra politického väzňa Janka Baričová. Na záver predniesol duchovné slovo a modlitbu väzenský diakon npor. Milan Jozek. Po skončení oficiálnej časti účastníci absolvovali zaujímavú prehliadku väznice s výkladom, v rámci ktorej videli oddelenie výkonu väzby a výkonu trestu u mužov a žien, vychádzkové dvorce, kompenzačnú miestnosť, väzenskú knižnicu, väzenskú kaplnku, pracovnú miestnosť a ďalšie priestory. Popoludňajší program pokračoval v Provinciálnom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky svätou omšou, ktorú celebroval direktor DKL P. Jozef Mrocek CM. Po sv. omši boli odovzdané Medaily KPVS za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom, štyrom starším sestrám, ktoré boli v 50.tych rokoch vyvezené z nemocníc: sr. Olympii Augustínovej, sr. Kajetáne Magdolenovej, sr. Honórii Mišányiovej a sr. Romule Ambrózovej. Za všetky sestry sa prihovorila sr. Kajetána.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská