Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nitra – Pietna spomienka, 3. 8. 2022

      Pri pamätnej tabuli pri bráne ÚVV a ÚVTOS Nitra sa 3. 8. konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených. Na úvod k pamätnej tabuli položili vence delegácie ZVJS, ECAV, ÚPN, Mesta Nitra, PV-ZPKO a KPVS. Ako prvý sa prihovoril riaditeľ ÚVV a ÚVTOS Nitra plk. Milan Rus a na väznenie v nitrianskej väznici si zaspomínala Marta Lihotská. Prítomná bola aj jej spoluväzenkyňa Františka Muziková. Prihovoril sa aj ďalší bývalý politický väzeň Pavel Polka. Predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš pri tejto príležitosti odovzdal Pamätnú medailu ÚPN a Pamätný list ÚPN in memoriam Vojtechovi Krištínovi, ktorý bol väznený v tejto väznici. Prebrali ich jeho dcéry Gabriela Danišovská a Alžbeta Lengyelová. Zároveň odovzdal aj dekréty veteránov protikomunistického odboja in memoriam Márii Tencerovej, ktorá bola väznená za ukrývanie kňazov a zomrela vo väzení (prebrala dcéra Gizela Búryová), in memoriam evanjelickému biskupov Jánovi Antalovi (z dôvodu náhleho ochorenia jeho dcéry prevzal evanjelický zborový farár v Nitre Ivan Boženík) a sestrám zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky (vincentkám), ktoré boli vyvezené z kláštorov a internované (prevzala provinciálna asistentka sr. Damiána Monika Farkašová). Všetci preberajúci sa zároveň prihovorili. Na záver predniesol príhovor generálny biskup ECAV Ivan Eľko, ktorý priblížil osudy evanjelických farárov, väznených v tejto väznici a rímskokatolícky nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo, ktorý zároveň viedol pobožnosť spolu s diakonmi Ordinariátu npor. Milanom Jozekom a Tomášom Pružincom. Po skončení oficiálneho programu nasledovala prehliadka väznice. Po obede prítomní navštívili Provinciálny dom Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Nitre, pretože starším sestrám nedovolil zdravotný stav prísť k väznici. Pri pamätnej tabuli väznených sestier provinciálna asistentka sr. Damiána Farkašová odovzdala dekréty veteránov protikomunistického odboja a Pamätné medaily a listy ÚPN sr. Kajetáne Magdolenovej a sr. Olympii Augustínovej. Ostatným sestrám ich odovzdá neskôr. Obe sestry sa za ocenenie poďakovali a kňaz Banskobystrickej diecézy Michal Válka viedol pobožnosť za zosnulé sestry, ktoré boli väznené a internované komunistickým režimom.

Peter Sandtner


Videozáznam

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Eva Javorská