Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nitra, odhalenie pamätnej tabule, 14. 12. 2015

      Pri príležitosti výročí narodenia a úmrtia predstavenej sestier vincentiek v nemocnici v Nitre sr. Floriny Barbory Boenighovej DKL (21. 12. 1894 – 31. 1. 1956), ktorá zomrela vo väzení a je pochovaná na neznámom mieste na väzenskom cintoríne v Prahe – Ďáblicích, jej bola na spoločnom hrobe spolusestier na Mestskom cintoríne v Nitre odhalená pamätná tabuľa. Predchádzala mu svätá omša za zosnulú v Kaplnke sv. Alžbety Uhorskej vo Fakultnej nemocnici v Nitre, ktorej hlavným celebrantom bol direktor Spoločnosti dcér kresťanskej lásky P. Jozef Garaj CM, koncelebrovali nemocničný kaplán P. Pavol Kobliha SVD a Mons. Ľudovít Baláži. Po sv. omši P. Jozef Garaj CM požehnal pamätnú tabuľu na Mestskom cintoríne, kde životopis sr. Floriny predniesla sr. Marianna Bucková DKL a za Ústav pamäti národa sa prihovoril riaditeľ kancelárie Tibor Ujlacký. Kvety k pamätnej tabuli položili zástupcovia ÚPN, DKL, PV-ZPKO a KPVS.
      Sestra Florina Barbora Boenighová, predstavená Dcér kresťanskej lásky v nemocnici v Nitre bola zatknutá 22. novembra 1951. Vo vyšetrovacej väzbe vo väznici v Nitre bola bitá a ponižovaná a pre zlý zdravotný stav musela byť niekoľkokrát hospitalizovaná v nemocnici. Obvinená bola z ukrývania kňazov-vincentínov Štefana Krištína a Rudolfa Púchovského, ktorí utiekli zo sústreďovacích kláštorov a z pomoci a podpory seminaristov, ktorí pod ich vedením pokračovali v tajnom štúdiu teológie. Odsúdená bola Krajským súdom v Nitre 5. 2. 1953 v súdnom procese Štefan Krištín a spol. na 15 rokov väzenia. Väznená bola vo väzniciach v Rimavskej Sobote, v Pardubiciach a v Prahe, kde zomrela. Jej telo nechali na nosidlách vonku, kde naň niekoľko hodín padal sneh. Pochovaná bola bez obradov na väzenskom cintoríne v Prahe – Ďablicích do spoločného hrobu, ktorý je zrovnaný so zemou.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská