Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Nitra, 29. 8. 2013

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a Spoločnosť dcér kresťanskej lásky pripravili pri príležitosti 63. výročia Akcie Rehoľníčky (29. 8. 1950) slávnosť odhalenia pamätnej tabule Dcéram kresťanskej lásky, väzneným a prenasledovaným komunistickým režimom, ktorá sa konala 29. augusta 2013 v Provinciálnom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Nitre. Program sa začal svätou omšou za zosnulé a živé sestry, väznené komunistickým režimom, ktorej hlavným celebrantom bol P. Jozef Garaj CM, direktor DKL. Po sv. omši sa účastníci presunuli ku vchodu do Provinciálneho domu, kde bývalé väzenkyne sestra Terézia Hovancová a Františka Muziková, predsedníčka OO KPVS Nitra, odhalili pamätnú tabuľu. Ďalšia bývalá väzenkyňa Marta Lihotská prečítala zoznam mien 37 väznených sestier, z ktorých v súčasnosti žijú štyri. Odznela aj báseň väznenej sestry Eleny Tencerovej ktorú predniesla sestra Renáta Bezáková. Na záver J. Garaj pamätnú tabuľu požehnal a odznela pieseň Bože čos ráčil. V sále na poschodí si prítomní vypočuli stručný prehľad perzekúcií Dcér kresťanskej lásky zo strany komunistického režimu od sestry Marianny Buckovej a svedectvá väznených sestier Stelly Dankovej a Eleny Tencerovej. Na záver sa prihovoril predseda KPVS Anton Srholec a požehnanie udelil emeritný biskup Mons. Štefan Vrablec. Záujemcovia mali možnosť navštíviť sálu pamiatok, kde je časť expozície venovaná aj väzneným sestrám.
      Text pamätnej tabule je nasledovný: „V období komunistického režimu bolo násilne vyvezených 1110 sestier Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktoré pôsobili v 56 komunitách a slúžili chudobným v školách, sirotincoch, chudobincoch, chorým v nemocniciach a iným núdznym. 37 sestier bolo uväznených a odsúdených spolu na 170 rokov a 6 mesiacov väzenia.“

Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská