Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nitra – spomienka na súdne procesy, 25. 10. 2018

      KPVS a Spoločnosť dcér kresťanskej lásky si 25. októbra v Nitre pripomenuli 60. a 65. výročie súdnych procesov so sestrami vincentkami. Boli to súdne procesy Štefan Krištín a spol., Ján Hutyra a spol., Vincencia Olšovská a spol., Nikodéma Chochulová a spol., Viktor Olos a spol., a tiež jednotlivo odsúdené sr. Zita Drobná a sr. Stanislava Ryšová. Prítomní sa stretli na Mestskom cintoríne v Nitre, kde položili kvety na hroby väznených sestier Stelly Dankovej, Eleny Tencerovej a Floriny Boenighovej. Po spoločnej modlitbe sa presunuli do Provinciálneho domu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, kde svätú omšu v Kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily celebroval direktor DKL P. Jozef Garaj CM. Zároveň boli položené kvety aj k pamätnej tabuli väznených sestier vincentiek, ktorá bola odhalená pred 5 rokmi. Jednotlivé súdne procesy a osudy väznených sestier priblížila vo svojom príhovore sr. Marianna Bucková DKL, ktorá prítomných následne previedla Sálou pamiatok, kde sú uložené aj pamiatky na väznené sestry.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner