Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nitra – odhalenie pamätnej tabule, 20. 10. 2017

      Na budove bývalých kasární – dnešnej Mestskej tržnice v Nitre bola 20. októbra odhalená pamätná tabuľa príslušníkom PTP. Odhaleniu predchádzala svätá omša vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii, ktorú celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák s provinciálom Spoločnosti Božieho Slova P. Pavlom Krutákom, so správcom farnosti P. Jozefom Strečkom, kaplánom P. Tomášom Gerbocom, rektorom Misijného domu P. Marekom Poláčikom a dvoma staršími kňazmi-bývalými príslušníkmi PTP P. Antonom Bezákom a vdp. Ľudovítom Lintnerom. Obetné dary priniesli príslušníci PTP Vojtech Mikláš, Dionýz Kurča, Jozef Sollár, Július Vörös, Štefan Jašo, Štefan Kolečáni a Jozef Škoda. Nasledovalo samotné odhalenie pamätnej tabule. Odhalili ju príslušníci PTP z Nitry Dionýz Kurča a Štefan Jašo. Kvety položili: za KPVS príslušník PTP Vojtech Mikláš, za PV-ZPKO regionálna predsedníčka Alžbeta Loudová a za ÚPN Eduard Novák. Prítomný bol aj zástupca primátora Mesta Nitra Ján Vančo. Svedectvo predniesol Jozef Sollár, ktorého otec bol odsúdený ako kulak a on musel narukovať do PTP. Hlavný prejav predniesol predseda Sekcie PTP pri Oblastnej organizácii KPVS Nitra Dionýz Kurča. Zároveň boli odovzdané medaily za utrpenie spôsobené komunistickým režimom príslušníkom PTP Jozefovi Arpášovi, Eduardovi Babčanovi, Tiborovi Rolfesovi a Štefanovi Zamiškovi. Na záver pamätnú tabuľu požehnal biskup Viliam Judák.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Eva Javorská