Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Nitra, 17. 12. 2014

      Konfederácia politických väzňov Slovenska pripravila 17. decembra 2014 odhalenie pamätnej tabule nespravodlivo väzneným komunistickým režimom vo väznici v Nitre pri príležitosti 25. výročia jeho pádu. Program sa začal svätou omšou za obete komunistického režimu v Piaristickom kostole sv. Ladislava, ktorej hlavným celebrantom bol emeritný biskup Mons. Dominik Tóth a koncelebroval s ním provinciál Rehole piaristov P. Ján Kováč SchP. Následne sa účastníci presunuli pred vchod do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, kde bývalí politickí väzni Jaroslav Žilák a Anna Justová odhalili pamätnú tabuľu. Kvety k nej položili delegácie KPVS, ZVJS a PV-ZPKO a požehnal ju biskup Dominik Tóth. Keďže 21. decembra si pripomíname 120. výročie narodenia predstavenej vincentiek v nemocnici v Nitre Floriny Barbory Boenighovej, ktorá zomrela vo väzení, svedectvo o nej a jej spolusestrách vincentkách a spolubratoch vincentínoch, ktorí boli väznení a odsúdení v Nitre (súdny proces Štefan Krištín a spol.), povedala bývalá väzenkyňa sr. Stella Danková spolu so sr. Renátou Bezákovou a vizitátorkou sr. Damiánou Pagáčovou. Pomery v nitrianskej väznici opísala bývalá politická väzenkyňa Františka Muziková, ktorá v nej bola väznená a v priľahlej budove súdu odsúdená za činnosť v náboženskom spolku Nevoľníci Panny Márie (súdny proces František Ondruška a spol.). Pohľad dcéry politického väzňa – novinára Júliusa Patúca, ktorý bol v Nitre väznený a mučený poskytla Julianna Brezinská. Na záver sa prihovoril predseda KPVS Anton Srholec, ktorý bol v nitrianskej väznici väznený 100 dní pre založenie ilegálnej skautskej organizácie Slovenský zlatý orol v Jáchymove. Program bol zakončený spevom hymnickej piesne Kto za pravdu horí. Podujatia sa zúčastnili viacerí politickí väzni, ktorí boli väznení v Nitre, príbuzní zosnulých politických väzňov ako aj riaditeľ organizačno-právneho odboru Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Mgr. JUDr. Ing. Ľubomír Klištinec a riaditeľ ÚVV a ÚVTOS Nitra pplk. Mgr. Milan Rus.

Peter Sandtner

 
          
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner