Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nitra – spomienka na príslušníkov PTP, 20. 10. 2022

      Konfederácia politických väzňov Slovenska si 20. októbra 2022 pripomenula 5. výročie odhalenia pamätnej tabule príslušníkov PTP na Mestskej tržnici v Nitre (bývalé kasárne). Na úvod položili k pamätnej tabuli vence predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš, zastupca primátora Mesta Nitra Daniel Balko a predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Chromý. Následne predseda Oblastnej organizácie KPVS Nitra Ondrej Fronc predniesol báseň PTPáka Jána Onda Pétépáci a za bývalých príslušníkov PTP z Nitry sa prihovoril najstarší z nich, 96 ročný Július Vörös, ktorý do PTP narukoval preto, že bol školský brat a učiteľ. Predseda KPVS Peter Chromý zablahoželal k 90. narodeninám ďalším dvom príslušníkom PTP: Milanovi Jeřábkovi z Bajču a Júliusovi Sovíkovi z Vlčian. Predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš odovzdal dekréty veterána protikomunistického odboja M. Jeřábkovi a in memoriam Jozefovi Stražancovi (prevzala vdova Alžbeta Stražancová) a Jozefovi Bédimu (prevzala vdova Júlia Bédiová). Pamätnú medailu ÚPN odovzdal J. Sovíkovi. Za ocenených sa prihovoril M. Jeřábek. Program bol ukončený duchovným slovom a modlitbou, ktoré predniesol policajný kaplán Krajského riaditeľstva PZ v Nitre plk. Mons. František Bartoš.

Peter Sandtner


Videozáznam

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner