Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nováky, 21. 6. 2014

Triedni nepriatelia IV.

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a Gréckokatolícka cirkev, Farnosť sv. Sedmopočetníkov Prievidza pripravili 21. júna spomienkový zájazd po stopách politických väzňov, príslušníkov Pomocných technických práporov a zaradených do Tábora nútenej práce Nováky. Začal sa gréckokatolíckou svätou liturgiou vo Farskom kostole Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, Kráľa vesmíru v obci Koš, v ktorej blízkosti sa nachádzal Tábor nútenej práce Nováky. Slúžiteľom sv. liturgie bol protopresbyter o. Igor Cingeľ, správca farnosti Trenčín, ktorý spravuje aj farnosť Prievidza. V Koši ho privítal miestny farár vdp. František Krnáč. Otec Igor v homílii spomenul gréckokatolíckych kňazov, ktorí boli väznení v TNP Nováky pretože odmietli podpísať prestup na pravoslávie. Po sv. liturgii sa prítomní presunuli do budovy Obecného úradu, kde ich v mene starostu Obce Koš Štefana Závadinku privítala Zuzana Čičmancová, ktorá zároveň odovzdala v mene starostu knihy a pohľadnice obce. Nasledovali samotné svedectvá bývalých politických väzňov. Predniesli ich: Jozef Chromík, rodák z Turzovky, ktorý prišiel až z Havířova bol ako bohoslovec odsúdený na TNP za pokus o útek do zahraničia, súrodenci August Masár a Alžbeta Okresová, ktorí boli ako deti s celou rodinou zaradení do TNP Nováky a Mária Engelová, ktorá bola v TNP pre svoju nemeckú národnosť a našla si tam aj budúceho manžela. Keďže podobný trestanecký tábor sa nachádzal aj v Handlovej, svoje spomienky naň predniesol Jaroslav Žilák, ktorý zároveň opísal prácu väzňov v bani. Ako posledný hovoril Jozef Čapuška, ktorý opísal veľkú vzburu veriacich na obranu kňaza v Drahovciach, aké sa pred 65 rokmi konali po celom Slovensku a mnohí ich účastníci boli odsúdení na Tábor nútenej práce Nováky. Účastníci následne navštívili miesto, kde sa TNP nachádzal a ku krížu položili kvety z úcty voči všetkým väzňom, ktorí sú tam pochovaní, pretože prevoz tela do rodnej obce nebol povolený. Prítomní si vypočuli opis tábora od kanonika Karola Körpera, ktoré prečítal Stanislav Pátek. Modlitbu za zosnulých predniesol miestny farár vdp. František Krnáč. Popoludní nasledovala prehliadka Hornonitrianskeho banského skanzenu – Bane Cigeľ. Do bane sa odviezli banským vláčikom a vypočuli si odborný výklad banských sprievodcov. Okrem bývalých politických väzňov, ktorí majú s banskými prácami skúsenosti, fárali aj ich rodinní príslušníci, ktorí tým získali presnejšiu predstavu o každodennej práci baníkov.
      TNP Nováky bol zriadený v roku 1941 a pôvodne slúžil na internáciu Židov, po II. svetovej vojne zasa Nemcov. V období komunistického režimu v ňom boli väznení politicky nespoľahliví občania bez rozsudku, len na základe výmeru Krajského národného výboru. Veľké skupiny tvorili roľníci – obete násilnej kolektivizácie, veriaci, ktorí bránili svojich kňazov, ako aj samotní kňazi. Po zrušení TNP v roku 1951 boli v tábore väzni a napokon príslušníci PTP. Všetky skupiny pracovali v dielňach priamo v tábore, ale aj na pracoviskách mimo neho, v stavebníctve, poľnohospodárstve, no najmä v baniach.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská