Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienková slávnosť, 2. 6. 2013, Námestovo

      V nedeľu 2. júna 2013 bola v Námestove slávnostne odhalená pamätná tabuľa všetkým obetiam komunistického režimu z Oravy s textom: „Z veľkej úcty a vďačnosti biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, sestre Zdenke Schelingovej, kňazom Viktorovi Trstenskému a Štefanovi Šmálikovi a všetkým ďalším obetiam komunistického režimu z Oravy: väzneným, prenasledovaným a narukovaným do PTP pre vernosť kresťanskej viere, slobode a demokracii, pre vzťah k rodnej zemi a pomoc prenasledovaným kňazom.“
      Slávnosť sa začala svätou omšou za obete prenasledovania vo Farskom kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove, ktorej hlavným celebrantom bol generálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol. V kostole ho privítal dekan-farár v Námestove Mgr. Blažej Dibdiak. Po skončení sv. omše sa prítomní v procesii presunuli pred Katolícky dom, na ktorého fasáde bola odhalená pamätná tabuľa. Odhalil ju P. Tadeáš Král OFM a požehnal Mons. Anton Tyrol. Okrem dychovej hudby, mužského spevokolu a recitácií básní odznelo aj svedectvo Viliama Marettu z Dolného Kubína o zatknutí Mons. Viktora Trstenského. Na prvýkrát si ho síce veriaci ubránili, ale otec V. Marettu ako organizátor vzbury bol uväznený a on bol povolaný do PTP. Jozef Habovštiak z Krivej poskytol prehľad perzekúcií obyvateľov Oravy, v ktorom spomenul najmä jednotlivých uväznených kňazov a obete násilnej kolektivizácie. Na záver sa prihovorili predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska don Anton Srholec SDB a europoslanec MUDr. Miroslav Mikolášik a všetci prítomní sa pomodlili za všetkých zosnulých spomedzi obetí komunistického režimu z Oravy.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 
 

 


 

Foto © Peter Sandtner