Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nimnica, odhalenie pamätnej tabule, 19. 2. 2016

      V Kúpeľoch Nimnica bola 19. 2. 2016 požehnaná nová pamätná tabuľa na pamätníku, keďže pôvodná bola v minulom roku poškodená. Venovaná je rehoľným bohoslovcom, klerikom a novicom, ktorí v roku 1950 vykonávali nútené práce na stavbe Priehrady mládeže po násilnom vyvezení z kláštorov. Stretnutie sa začalo pobožnosťou krížovej cesty v kúpeľnej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho, ktorú viedol bývalý príslušník PTP vdp. Jozef Sliepka. Pokračovalo svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a kazateľom don Ján Malženický SDB. Okrem nich koncelebrovali don Ján Tocký SDB, o. František Fedor, Mons. Ľudovít Baláži, vdp. Milan Gábriš a asistoval dp. Jozef Cahel. Po sv. omši predniesol svedectvo o stavbe priehrady bývalý klerik Spoločnosti Božieho Slova Pavel Belan. Napokon boli odovzdané medaily bývalým politickým väzňom a príslušníkom PTP. Prevzali si ich: Viliam Záhora, Ján Malženický, Ján Tocký, Emil Toma, Jozef Sliepka, Jaroslav Václavek, Róbert Uškovitš a Jozef Čapuška. Zároveň boli odovzdané dva ďakovné listy zosnulého predsedu Antona Srholca: Viliamovi Záhorovi a Márii Šramelovej. Na záver sa prihovoril predseda Správnej rady Ústavu pamäti naroda Dr. Ondrej Krajňák. Kvôli nepriaznivému počasiu sa program nemohol konať pri pamätníku, ale časť účastníkov napokon k pamätníku vyšla a vdp. Milan Gábriš ho požehnal. Stretnutie bolo pri pamätníku ukončené modlitbou za zosnulých rehoľníkov, ktorí stavali Priehradu mládeže (ako posledný zomrel don Anton Srholec SDB).

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská