Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nižný Hrabovec, 29. 10. 2011

      Konfederácia politických väzňov Slovenska prijala pozvanie na slávnosť organizovanú obcou Nižný Hrabovec, Gréckokatolíckou cirkvou, Rímskokatolíckou cirkvou a redemptoristami. Pred kostolom prítomných privítala starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská chlebom a soľou. Medzi hosťami boli aj predseda Kresťansko-demokratického hnutia, prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Ján Figeľ, prednostka Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou PhDr. Mária Jakubová, RNDr. František Mikloško s manželkou, podpredseda KPVS JUDr. Jozef Baník, blízka rodina Jána Mastiliaka a spoluobčania obce. Slávnosť sa začala archijerejskou svätou liturgiou v miestnej cerkvi, ktorej hlavným slúžiteľom bol Ján Babjak SJ prešovský arcibiskup - metropolita, spoluslúžiteľmi boli Mons. Milan Chautur, Mons. Ján Eugen Kočiš, Mons. Aloiz Tkáč a ďalší gréckokatolícki a rímskokatolícki kňazi. Program pokračoval sprievodom cez dedinu na námestie obce Nižný Hrabovec, kde bol odhalený a posvätený pamätník Jánovi Mastiliakovi a námestie pomenované jeho menom. Po odhalení pamätníka si účastníci vypočuli seminár v rímskokatolíckom kostole.
      ThDr. Ján Mastiliak CSsR redemptorista sa narodil 5. 11. 1911 v Nižnom Hrabovci. Po zakončení juvenátu redemptoristov v Libějoviciach vstúpil do noviciátu v Stropkove, kde 2. 8. 1929 zložil rehoľné sľuby. Po filozoficko-teologických štúdiách v Obořisti bol 12. 8. 1934 vysvätený za kňaza. Od roku 1937 žil v Ríme, kde študoval na východnom inštitúte a gregoriánskej univerzite. Na Slovensko sa vrátil v apríli 1944 a pôsobil v Podolínci. Dňa 5. 1. 1945 sa stal ingumenom kláštora v Michalovciach. Od 10. 9. 1945, už ako známy unionista, bol profesorom v Obořišti. Dňa 14. 3. 1950 ho zatkla ŠtB, vo vyšetrovacej väzbe boli proti nemu použité protizákonné metódy. Štátny súd v Prahe ho po vykonštruovanom procese 5. 4. 1950 nespravodlivo odsúdil na doživotný trest. Bol väznený v Mírove, vo Valdiciach a v Leopoldove. Po amnestii bol 9. 5. 1965 prepustený. Žil v Prešove a stále bol pod kontrolou ŠtB. V rokoch 1968-1981 bol protoingumenom Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zaslúžil sa aj o obnovu Gréckokatolíckej cirkvi. Tajne u neho vyštudovalo viac ako 30 rehoľných a eparchiálnych kňazov. Prispieval do časopisov a kalendárov, preložil viac ako 100 diel z rôznych svetových jazykov, ktoré sa šírili ako samizdaty. Bol aj formátorom a spovedníkom rehoľných sestier a laikov. Zomrel 18. 9. 1989 v Prešove. Pochovaný je v Michalovciach.

ej

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská