Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nová Dubnica – 72. výročie zrušenia kňazských seminárov, 26. 7. 2022

      Konfederácia politických väzňov Slovenska si pripomenula 72. výročie zrušenia kňazských seminárov 26. 7. pri sv. omši v Kostole sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici, ktorej hlavným celebrantom bol honorárny kanonik Jozef Sliepka a koncelebroval don Peter Šinčík SDB. V homílii si J. Sliepka zaspomínal na zrušenie kňazských seminárov, reorganizáciu Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave a narukovanie bohoslovcov do pomocných technických práporov. Na záver delegácia KPVS zablahoželala J. Sliepkovi a jeho spolužiakovi z kňazského seminára v Nitre Antonovi Paulechovi k 95. narodeninám. Čestný predseda KPVS Rudolf Dobiáš zároveň zarecitoval niektoré zo svojich básní. Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš pri tejto príležitosti odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja J. Sliepkovi a pamätnú medailu ÚPN Antonovi Paulechovi.

Peter Sandtner


Videozáznam

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Peter Jelínek