Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pietna spomienka, Nová Baňa, 24. 3. 2014

      Dňa 24. marca 2014 bola v Kostole sv. Alžbety v Novej Bani svätá omša za manželské páry Máriu Tencerovú a Michala Tencera, Jozefínu Šályovú a Jána Šályho, Júliu Suchú a Karola Suchého, ktorí v rokoch 1956-1958 na novobanských lazoch ukrývali prenasledovaných kňazov – vincentínov Ľudovíta Orješka a Rudolfa Púchovského a pred 55 rokmi boli za to odsúdení Krajským súdom v Banskej Bystrici. Hlavným celebrantom svätej omše bol provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul P. Jozef Noga CM, ktorý vyjadril vďačnosť odsúdeným a ich rodinám za poskytnutie úkrytu spolubratom vincentínom v ťažkých časoch komunistického režimu. Po sv. omši sa prítomní v sprievode presunuli na cintorín k hrobu Michala a Márie Tencerových, keďže Mária Tencerová 7. 4. 1960 zomrela vo väzení v Prahe ako 39ročná a zostali po nej tri deti – 12, 11 a 4ročné. Nasledovali modlitby za zosnulých manželov Tencerových a v mene Konfederácie politických väzňov Slovenska položila na hrob kvety podpredseníčka Oblastnej organizácia Banská Bystrica Ing. Mária Gondová. Na záver sa prihovorila najstaršia dcéra manželov Tencerových Gizela Búryová. Zaspomínala si na príchod pátra Ľudovíta Orješka do ich domu, ktorý u nich denne slúžil sv. omšu a ktorému hovorili „strýčko,“ ako aj na jeho zatknutie, keď príslušníci ŠtB nevedeli nájsť kľúč od miestnosti, kde sa skrýval a on zatiaľ stihol spáliť všetky svoje písomnosti, čo považovala za Božie riadenie. Páter Rudolf Púchovský sa skrýval u rodiny Šályovej a v čase ich neprítomnosti sa kňazi dočasne ukývali u rodiny Suchej. Pripomenula, že po smrti manželky sa Michal Tencer druhýkrát neoženil, pretože ako hovoril, pre seba by si manželku našiel, ale pre svoje deti matku nie. Po prepustení z väzenia rodine Tencerovej z vďačnosti pomáhali pátri vincentíni a sestry vincentky. Stretnutie bolo zakončené zaspievaním piesne Mária, ochrana.

Peter Sandtner

 
  
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská