Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Marianka – 67. výročie Akcie Kláštory, 8. 4. 2017

      Konfederácia politických väzňov Slovenska si 8. apríla v pútnickom mieste Marianka pripomenula 67. výročie Akcie Kláštory, pretože v noci z 13. na 14. apríla 1950 boli vyvezení aj bratia tešitelia z kláštora v Marianke. Svätú omšu v Bazilike Narodenia Panny Márie celebroval generálny predstavený Kongregácie bratov tešiteľov z Gethseman P. Michal Krysztofowicz spolu s bývalým generálnym predstaveným P. Ludwikom Pociaskom a P. Jozefom Kendrom, ktorý v homílii priblížil prenasledovanie Katolíckej cirkvi a zaspomínal si na väznenie v rôznych väzniciach Československa. Po sv. omši predniesol svedectvo o vyvezení z kláštora bývalý kandidát Kongregácie z roku 1950 Michal Kurucár. Bratia tešitelia účastníkom darovali publikáciu o živote ich zakladateľa P. Jozefa Litomiského. Program bol ukončený pobožnosťou krížovej cesty na kalvárii, zameranou na 67. výročie Akcie Kláštory, ktorú viedli mladí bratia tešitelia.

Peter Sandtner

 
        
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner