Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Modra – Spomienkový večer, 11. 4. 2017

      V obradnej sieni Mesta Modra sa 11. apríla konal spomienkový večer na príslušníkov PTP z Modry, ktorý organizovali Konfederácia politických väzňov Slovenska a Modranská muzeálna spoločnosť. Na úvod všetkých privítal predseda MMS Vladimír Medlen a prihovoril sa primátor Mesta Modra Juraj Petrakovič. Následne syn politického väzňa Miroslav Šimko predstavil osudy jednotlivých príslušníkov PTP z Modry zo staršej i mladšej generácie. Boli to významní a vážení občania Modry, prevažne vinohradníci a živnostníci. O niektorých sa mu však podarilo získať pomerne málo informácií, keďže ich deti o minulosti svojich otcov takmer nič nevedia. Svojimi spomienkami ho doplnil posledný žijúci príslušník PTP z Modry Gustáv Lazar, ktorému bola zároveň udelená pamätná medaila KPVS. Prítomní boli aj príslušníci PTP Stanislav Demovič a Karol Jurčovič, ktorí boli spolu s ním v jednej rote, príslušník PTP Tibor Hrdlička, ktorý bol v Modre zamestnaný, príslušník TP – evanjelický farár Ivan Tóth a ďalší. Na svojho manžela Ivana Čistého si zaspomínala Marta Čistá, ale ani on doma o PTP veľa nerozprával. Napokon Stanislav Pátek predniesol básne o príslušníkoch PTP od Jána Ondu a na záver sa prihovorila riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra Viera Jančovičová.

Peter Sandtner

 
   
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner