Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Mene Tekel, 25. 2. - 3. 3.2013, Praha

      Na 7. ročníku medzinárodného festivalu proti totalite Mene Tekel (25. 2. – 3. 3. 2013) sa konečne predstavilo aj Slovensko, a to najmä zásluhou členov KPVS: Anton Srholec svojím príhovorom pozdravil hostí a účastníkov festivalu pri jeho otvorení 25. 2. v Chráme sv. Mikuláša. Na slávnostnom otvorení festivalu prehovoril o. i. aj prezident INTER.ASSO Jure Knezovic a MUDr. N. Kavalírová. Delegácia zo Slovenska, rozšírená o predstaviteľov ÚPN sa zúčastnila prijatia na Pražskom magistráte, kde nás privítal primátor MUDr. Bohuslav Svoboda.
      V utorok 26. 2 sa Rudolf Dobiáš zúčastnil diskusie za okrúhlym stolom, ktorej nosnou témou bolo Umenie v neslobode. Svedomie umelca.
      Túto tému bytostne naplnila pocta akú preukázali organizátori tohto podujatia spisovateľovi, politickému väzňovi Karolovi Peckovi: výstavy Vězenská cela Karla Pecky, Karel Pecka: Korunný svědek české prózy, Samizdatová tvorba Karla Pecky, Zaniklý svět Karla Pecky a naostatok Rekonstrukce sudního procesu s Karlem Peckou.
      Večer 26. 2. v Galerii Karolina sa Slovensko predstavilo literárno-hudobným pásmom Zvony a hroby autora Rudolfa Dobiáša. Kapitolu Príbehy z prítmia predniesol člen Činohry Slovenského národného divadla Štefan Bučko. Hudobné improvizácie Pavla Baxu umocnili literárnu výpoveď autora knihy. Súčasťou tohto vystúpenia bola aj prezentácia knihy R. Dobiáša Johana. Johanin chlapec. Kronika lásky a smrti.
      Počas festivalu bol premietaný film z dielne ÚPN Tóny v tichu (32´), réžia: I. Sivák. Rekonštrukčný portrét významného dirigenta Zdenka Bílka, ktorého život bol plný nielen veľkých úspechov, ale aj pádov. Zažil zaplnené koncertné sály vo svetových metropolách, no i pobyt v československých komunistických väzniciach. Ani ten však nemohol zmeniť jeho neoblomné ľudské postoje a narušiť hlbokú vieru v Boha.
      V stredu 27. 2. sme využili pozvanie k návšteve ÚSTR (Ústav pro studium totalitních režimů), kde sme boli prijatí p. riaditeľom Mgr. Danielom Hermanom a ďalšími pracovníkmi a boli sme oboznámení s činnosťou i problémami Ústavu.
      Výnimočne emotívnym trojhodinovým programom sa 1. marca v Mestskej knižnici predstavili „Dcery politických vězňů“. Program zostavila Ing. Zuzana Vittvarová zo spomienok detí i vnukov politických väzňov. Vystúpili v ňom aj sestry Jurčovičové (RNDr. Mária Jurčovičová a doc. Ing. Jana Jurčovičová), ktoré boli v rámci Akcie B spolu s rodičmi deportované do Jasenovej na Orave.

Rudolf Dobiáš

 
                 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Eva Javorská