Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Mene Tekel – výzvy a inšpirácie

      III. ročník medzinárodného festivalu proti totalite Mene Tekel bol zároveň sprievodným kultúrno-politickým podujatím českého predsedníctva v Rade Európskej únie. Festival sa uskutočnil v Prahe v dňoch 23. 2. – 1. 3. 2009. Záštitu na festivalom prevzali predseda P. senátu MUDr. Přemysl Sobotka, predsedníčka KPV ČR Nadežda Kavalírová, primátor hl. mesta Prahy Pavel Bém, rektor Karlovej Univerzity Václav Hampl, svätiaci biskup pražský Václav Malý. Medzinárodnú záštitu nad festivalom prevzal prezident Inter-ASSO Jure Knezovič. Na vernisáži výstavného projektu Mladí proti totalite (príbehy mladistvých politických väzňov), Príbehy železnej opony a Arogancia moci (projekty postkomunistických zemí – Litvy, Lotyšska, Chorvátska, a Slovinska) v priestoroch Karolina Karlovej Univerzity, sa zúčastnilo aj niekoľko desiatok bývalých politických väzňov, medzi ktorými nechýbali ani predstavitelia slovenskej muklovskej obce, členovia KPVS.
      Na úvod sa svojimi výtvarnými dielkami prezentovali a boli odmenení víťazi mládežníckej výtvarnej súťaže „Proti zlu, násiliu, pre pamäť národa“.
      Všetci návštevníci festivalu sa v daždivom popoludní stretli na Staroměstském námestí na „Demonštrácii proti totalite, zlu, násiliu“. Z balkóna paláca Kinských prítomných pozdravila predsedníčka Konfederace politických vězňů ČR MUDr. Naděžda Kavalírová, primátor hl.m. Prahy MUDr. Pavel Bém, miestopredseda Ekumenickej rady církví Mgr. Josef Červeňák a Jure Knezovič, prezident medzinárodnej asociácie bývalých politických väzňov a obetí komunizmu.
      Počas celého týždňa boli vo večerných hodinách premietané dokumentárne filmy, tematicky naviazané k myšlienke festivalu. K festivalu patrila aj verejná hudobná produkcia rockových kapiel.
      Na druhý deň v rokovacom sále Senátu P ČR bola otvorená Medzinárodná konferencia festivalu MENE TEKEL o problematike výučby novodobých dejín v zemiach Európskej únie, na ktorej popri zahraničných a českých študentoch, vysokoškolských a stredoškolských pedagógoch, vystúpila s referátom aj Mária Ničová, členka KPVS.
      V ten deň večer bol premietnutý dokumentárny film „Dopisy z cely smrti“ a v kine Ponrepo cyklus dokumentárnych filmov z archívov Filmového ústavu „Skauti v Čechách“.
      Streda bola o. i. venovaná stretnutiam s významnými osobnosťami českého protikomunistického odboja (s krasokorčuliarkou Ájou Vrzáňovou a hokejistom Gustom Bubníkom), vo štvrtok to bola rekonštrukcia procesu s M. Horákovou, v realizácii poslucháčov Právnickej fakulty Karlovej Univerzity, piatok patril chorvátskym a slovinským filmovým dokumentom z obdoba komunizmu, sobota zasa litovským a lotyšským dokumentaristom. Zavŕšením festivalu Mene Tekel bola ekumenická bohoslužba v katedrále sv. Víta v nedeľu 1. marca 2009.
      Slovensko bolo na výstave v Karoline zastúpené jedným panelom, ktorý popri stručnej informácii o KPVS a krátkom chronologickom prehľade najdôležitejších udalostí dejín komunistickej éry u nás, priniesol aj portréty významných predstaviteľov komunistického odboja na Slovensku v r. 1948 – 1989.
      Z naznačeného stručného zhrnutia udalostí siedmich dní festivalu Mene Tekel, si azda môžete urobiť obraz o tejto významnej udalosti. Profesionálne zvládnutý scenár výstavy a réžia sprievodných podujatí nás nielen príjemne prekvapili, ale aj zamrzeli. Môžeme naozaj ľutovať, že naša účasť na festivale bola zanedbateľná, ale asi adekvátna k našim súčasným možnostiam. Príprava na podobné podujatie sa nedá stihnúť za týždeň - dva, ba ani za mesiac, okrem toho ju musí robiť tým ľudí, zaoberajúcich sa históriou komunistickej totality, ktorý sa však nezaobíde bez účasti pracovníkov ÚPN.
      Druhou pozoruhodnosťou festivalu bola skutočnosť, že českí učitelia (a nielen oni, ale napr. aj Ústav soudobých dějin Akademie věd ČR) dokázali prizvať k účasti na celonárodnej diskusii o komunistickom období aj školskú mládež, a tak zasiať do povedomia mladých podstatné informácie o zvrátenosti a protiprávnosti komunistického režimu. A nielen to. Aktívna účasť českých politikov v zápase o záchranu pamäti národa by mala zobudiť aj našu demokratickú politickú scénu.
      Máme teda necelý rok na uvažovanie ako sa pripraviť na štvrtý ročník festivalu Mene Tekel, ak, pravdaže, dostaneme príležitosť zúčastniť sa na ňom. Predpokladám, že sme nielen prišli, videli a odišli, ale aj poučili sa z videného a počutého.
      Rudolf Dobiáš

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská