Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Modra, 6. 4. 2013

      Mesto Modra a Konfederácia politických väzňov Slovenska si 6. apríla 2013 pripomenuli rehoľné sestry z viacerých rehoľných spoločností, ktoré boli v rokoch 1950-1952 internované v centralizačnom kláštore, neskoršom charitnom domove v Modre. Podujatie sa začalo svätou omšou vo Farskom kostole sv. Štefana Kráľa, ktorej hlavným celebrantom bol dekan-farár v Modre Jozef Mišík a kazateľom farár v Dubovej Pavol Flajžík za účasti sestier Rímskej únie Rádu sv. Uršule a Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie so svojimi provinciálnymi predstavenými.
      Po sv. omši dekan J. Mišík požehnal pamätnú tabuľu na budove kláštora uršulínok. Pri pamätnej tabuli účastníkov privítala Viera Jančovičová z Modranskej muzeálnej spoločnosti, ktorá bola iniciátorkou osadenia tejto tabule. Prejavy predniesli primátorka Mesta Modra Hana Hlubocká a predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Anton Srholec. Odznela aj „Uršulínska hymna“ v podaní učiteľky Základnej umeleckej školy v Modre Janky Neščákovej. Keďže v Modre boli internované aj sestry gréckokatolíckeho obradu, prítomné sestry služobnice Nepoškvrnene Panny Márie zaspievali tropár Christos voskrese iz mertvych v cirkevnoslovanskom i slovenskom jazyku.
      Záverečný program tvorilo spomienkové stretnutie v sále kláštora uršulínok, kde prítomných privítala provinciálna predstavená uršulínok sr. Katarína Šimalčíková. So svojimi spomienkami na centralizačný kláštor v Modre sa podelila sr. Natália Vráblová, ktorá zároveň komentovala prezentáciu dobových fotografií. Atmosféru nútených prác rehoľných sestier na poliach dokreslila interpretácia ich piesní v podaní zboru Chorus Angelicus zo Základnej umeleckej školy pod vedením učiteľky Janky Neščákovej.

      Kláštor Rímskej únie Rádu sv. Uršule v Modre bol založený 6. 8. 1903. Sestry uršulínky viedli ľudovú školu, detskú opatrovňu, dievčenskú meštiansku školu a internát. Ich školy boli v roku 1945 poštátnené. Dňa 29. 8.1950 počas Akcie Rehoľníčky sa kláštor, v ktorom žilo 13 sestier, stal „centralizačným kláštorom“ pre 134 uršulínok. V noci 27. 9. 1950 k nim boli privezené vincentky a počet internovaných sestier stúpol na 182. Pracovali na Štátnych majetkoch Panholec a Fajdal pri zbere plodín, kam ich vozili traktorom na otvorenej vlečke. V noci 20. 10. 1951 boli sestry vyvezené do textilnej továrne v Hanušoviciach a na Slovensku zostali len staré a choré. Kláštor v Modre bol premenovaný na „charitný domov“ pre vykupiteľky, spasiteľky, vincentky, františkánky, dominikánky, satmárky, anglické panny, uršulínky, sestry sv. Kríža a služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Sestry posledných troch reholí sú v Modre pochované. Charitný domov bol zrušený 25. 9. 1952 a sestry boli prevezené do Jasova. Uršulínky sa do kláštora vrátili až v r. 1990.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Eva Javorská