Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Malé Leváre - Pietna spomienka, 14. 10. 2016

      Pri príležitosti 65. výročia skupinového úteku politických väzňov z tábora Dvanástka v Jáchymove a 65. výročia zastrelenia jediného Slováka zo skupiny Františka Čermáka, členovia KPVS 14. októbra navštívili jeho rodnú obec Malé Leváre. Program sa začal svätou omšou vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval miestny farár P. Edward Hering CR. Obetovaná bola za živých i zosnulých politických väzňov, osobitne za F. Čermáka. Nasledovala pietna spomienka pri hrobe Františka Čermáka a jeho brata Jozefa Čermáka, ktorý bol tiež väznený. Veniec za KPVS položil Michal Radošinský. Následne Stanislav Pátek prečítal priebeh uväznenia a tragickej a smrti Františka Čermáka a Jarmila Morbacherová prečítala opis skupinového úteku väznov. Zároveň bola odovzdaná medaila KPVS a väzenská čiapka politickému väzňovi a bývalému predsedovi Oblastnej organizácie KPVS Borský Svätý Jur Štefanovi Maďarovi. Pietna spomienka sa ukončila modlitbou desiatku sv. ruženca za zosnulého F. Čermáka. Prítomní boli aj príbuzní F. Čermáka, obyvatelia obce, členovia KPVS zo Záhoria a Bratislavského kraja. František Čermák bol odsúdený v roku 1948 na 10 rokov v procese Imrich Kočiš a spol. V noci zo 14. na 15. 10. 1951 sa zúčastnil skupinového úteku väzňov z Jáchymova, pričom bol jedným z dvoch, ktorým sa podarilo utiecť do Nemecka a neboli ani zastrelení ani zatknutí. Neskôr sa vrátil na Slovensko pre svojho brata Jozefa, ale po udaní bol pri spätnom prechode cez hranice zastrelený pohraničnou strážou z útvaru Gajary. Na stretnutie prisľúbil účasť spoluodsúdený a spoluväzeň Pavel Ambruš, ktorý však medzitým náhle zomrel. Zájazd do Malých Levár bol veľkou túžbou predsedu KPVS Karola Noskoviča, ktorého 5. výročie úmrtia si v tomto roku pripomíname.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská