Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Malý Lipník - odhalenie pamätnej tabule, 17. 9. 2016

      Pri príležitosti XVI. ročníka Spiša Františka Javorského zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska a Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Malý Lipník dňa 17. septembra 2016 slávnostné odhalenie pamätnej tabule gréckokatolíckemu kňazovi o. Andrejovi Zimovi st., zaradenému do tábora nútených prác a protiprávne súdenému komunistickým režimom. Otec Andrej Zima v Malom Lipníku pôsobil od roku 1925 do roku 1950.
      Slávnosť začala Svätou liturgiou v Chráme sv. Kozmu a Damiána. Hlavným služiteľom bol Dr. Peter Iľko orlovský protopresbytér, ktorý predniesol aj homíliu, a duchovný otec Malého Lipníka o. Jozef Šoltýs. V závere Sv. liturgie zaznela pieseň Mária ochrana. Po Sv. liturgii prítomných srdečne privítal o. Šoltýs. So životopisom o gréckokatolíckom kňazovi otcovi Zimovi vystúpil Gerard Zima, ktorý pripomenul osud Gréckokatolíckej cirkvi a v neposlednom rade osud gréckokatolíckych kňazov, bohoslovcov i veriacich, ktorí znášali následky soboru a politického systému. Otec Zima bol jeden z tých, čo nepodpísali prestup do pravoslávia a tak ho postihol nespravodlivý osud. Bol odsúdený na nútené práce v Táboroch nútených prác a od roku 1958 aj väznený. Slávnosť pokračovala panychídou pri hrobe, ktorý je na cintoríne za cerkvou. Za Konfederáciu politických väzňov Slovenska sviečku položila Marta Vojtašová. Pamätnú tabuľu inštalovanú na gréckokatolíckej fare odhalili Dr. Hruška za rodinu otca Andreja Zimu a predseda oblastnej organizácie Trnava Ladislav Mikuš synovec politického väzňa za KPVS. Po posvätení tabule kvety položil Metod Krajňák, syn politického väzňa. Za Konfederáciu politických väzňov poďakovala a odovzdala otcom Iľkovi a Šoltýsovi knihy Mária Legutká vnučka politického väzňa. Za prítomnú rozvetvenú rodinu o. Zimu s poďakovaním vystúpil Dr. Hruška. Za obec Malý Lipník sa prítomným prihovoril zástupca starostu Jozef Mikluš. Slávnosť bola ukončená piesňou „Kto za pravdu horí“.

e.j.

 
             
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská