Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Kuchyňa – odovzdávanie Pamätných medailí ministra obrany SR, 21. 2. 2023

      V Leteckej základni Malacky – Kuchyňa sa 21. 2. konalo slávnostné odovzdávanie Pamätných medailí ministra obrany SR. Generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR Martin Jakál ich odovzdal trom bývalým príslušníkom PTP zo Záhoria: Jozefovi Sivákovi z Jakubova, Vendelínovi Krajčírovi z Moravského Svätého Jána a Františkovi Kovarikovi z Borského Svätého Jura, ktorý nemohol prísť zo zdravotných dôvodov a medailu za neho prebral syn Marián Kovarik. Za ocenených sa prihovoril J. Sivák. Napokon predstavitelia KPVS a MO SR zablahoželali k 90. narodeninám Jozefovi Sivákovi, k 90. narodeninám Františkovi Kovarikovi, k 95. narodeninám Vendelínovi Krajčírovi a k 99. narodeninám najstaršiemu príslušníkovi PTP Ladislavovi Lampertovi.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © 46. krídlo gen. M. R. Štefánika Kuchyňa