Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Leopoldov – spomienka, 28. 8. 2021

      V Leopoldove sa 28. 8. konala spomienka na nespravodlivo väznených. Začala sa sv. omšou vo Farskom kostole sv. Ignáca, ktorej hlavným celebrantom bol don Jozef Luscoň SDB, koncelebrovali Peter Rúčka, Rastislav Firment, Gabriel Dzvoňár, Michal Válka a Ján Košiar. Po jej skončení k pamätnej tabuli väznených biskupov a kňazov na priečelí kostola položil veniec za KPVS Peter Chromý a modlitbu predniesol kňaz Banskobystrickej diecézy Michal Válka, ktorý píše životopis biskupa Dominika Kaľatu, ktorého meno je tiež uvedené na tabuli. Nasledovalo kladenie vencov k pamätnej tabuli pred bránou ÚVTOS a ÚVV Leopoldov za účasti čestnej jednotky z Práporu logistiky Hlohovec a Hudby Ministerstva vnútra SR. Pietneho aktu sa zúčastnili: pplk. Ján Krajčovič z Vojenskej kancelárie prezidenta SR, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Peter Kozák, zástupca veľvyslanectva Českej republiky Petr Darmovzal, riaditeľ odboru výkonu väzby a výkonu trestu Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Adrián Baláž, dekan-riaditeľ kancelárie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR kpt. Dávid Vargaeštok, väzenský kaplán v Leopoldove kpt. Rastislav Firment za Ordinariát OS a OZ SR, zástupca veliteľa posádky Hlohovec kpt. Marek Ochaba za OS SR, zástupca primátorky Mesta Leopoldov Juraj Hladký, riaditeľ ÚVTOS a ÚVV Leopoldov pplk. Roman Dekan, predseda PV-ZPKO Ján Litecký Šveda a ústredný tajomník KPVS Karol Rosenberg. Príhovory predniesli: bývalý politický väzeň Jaroslav Žilák, dcéra politického väzňa Iveta Jankovičová, predseda PV-ZPKO Ján Litecký Šveda, dekan-riaditeľ kancelárie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR kpt. Dávid Vargaeštok a kňaz – kapucín a bývalý politický väzeň br. Tomáš Konc OFMCap. Následne si prítomní uctili pamiatku príslušníkov väzenskej stráže, ktorí tragicky zahynuli pri výkone služby. Vence k ich pamätníku položili P. Kozák za MO SR, J. Litecký Šveda za PV-ZPKO a Peter Klyučkovič za KPVS. Účastníci, ktorí boli v Leopoldove prvýkrát, mali možnosť návštevy Expozície histórie väzenstva na Slovensku. Záver programu bol na bývalom väzenskom cintoríne. Vence k pamätníku politických väzňov, ktorí zomreli v Leopoldove, položili P. Kozák za MO SR a Vojtech Polák za KPVS. Gabriella Hlôšková prečítala svedectvo Mons. Viliama Mitošinku o zastrelení niektorých väzňov dozorcami. Napokon P. Kozák za MO SR a Jozef Babiak za KPVS položili veniec a kvety k symbolickému hrobu neznámeho politického väzňa, kde sa väzenský kaplán kpt. Rastislav Firment pomodlil panychídu.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská