Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Leopoldov – symbol utrpenia, spomienka, 24. 8. 2019

      V Leopoldove sa 24. 8. 2019 konala pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom. Začala sa svätou omšou vo Farskom kostole sv. Ignáca, ktorej hlavným celebrantom bol riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave Peter Šimko. Po jej skončení politický väzeň Rudolf Dobiáš položil veniec KPVS k pamätnej tabuli väznených biskupov, kňazov a veriacich na kostole. Nasledovalo kladenie vencov k pamätnej tabuli na bráne ÚVTOS a ÚVV Leopoldove za prítomnosti Hudby Ministerstva vnútra SR a čestnej stráže z posádky Hlohovec, ktorého sa zúčastnili: plk. Branislav Vavrinec, veliteľ útvaru Čestnej stráže Prezidenta SR, Jaroslav Remeš, obchodný a ekonomický radca Veľvyslanectva Českej republiky, plk. Michal Halás, riaditeľ ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, Michal Miklovič, riaditeľ Sekcie dokumentácie Ústavu pamäti národa, Marek Neštický, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Peter Šimko, riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave, Dušan Vaňko, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, väzenský kaplán v Ilave, kpt. Rastislav Firment, kpt. Andrej Streicher a por. Stanislav Dulák za Ordinariát OS a OZ SR, Rafael Rafaj, podpredseda Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj, členovia Konfederácie politických väzňov Českej republiky, spolku Nositelé odkazu Jáchymovské peklo, Konfederácie politických väzňov Slovenska a zástupcovia politických strán a hnutí. V tomto roku sme si pripomenuli už 20. výročie odhalenia tejto pamätnej tabule. Príhovory predniesli: politický väzeň Pavel Polka, M. Miklovič, I. Eľko, P. Šimko, D. Vaňko, zástupkyňa KPV ČR Milena Blatná a podpredseda spolu Nositelé odkazu Jáchymovské peklo Leo Žídek. Program pokračoval kladením vencov k pamätníku zavraždených príslušníkov väzenskej stráže, veniec za KPVS položil politický väzeň Peter Chromý. Po prehliadke Expozície histórie väzenstva na Slovensku sa prítomní presunuli na bývalý väzenský cintorín, kde k pamätníku za KPVS položil veniec príslušník PTP Jozef Babiak. Svedectvo politického väzňa Františka Ondrušku o mučeníckej smrti biskupa Pavla Gojdiča v Leopoldove prečítala vnučka politického väzňa Bonaventúru Kamendyho Danuša Hudcovská. Záverečná časť programu sa konala pri symbolickom hrobe neznámeho politického väzňa, ku ktorému položil veniec za KPVS politický väzeň Vladimír Domorák a panychídu za zomrelých politických väzňov slúžil väzenský kaplán v Leopoldove kpt. Rastislav Firment.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská