Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Leopoldov – pietna spomienka, 25. 8. 2018

      V Leopoldove sa 25. augusta konala pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom. Začala sa svätou omšou vo Farskom kostole sv. Ignáca, ktorú celebroval generálny riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák. Po sv. omši položil veniec za KPVS k pamätnej tabuli väznených biskupov a kňazov Kliment Krutý. Nasledovalo kladenie vencov k pamätnej tabuli na bráne Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby. Prítomní boli: plk. Miroslav Bako z Vojenskej kancelárie prezidenta SR, Anna Verešová, predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Vladimír Šál z veľvyslanectva Českej republiky, Ján Pálffy, podpredseda Správnej rady ÚPN, kpt. Dávid Vargaeštok, dekan-riaditeľ kancelárie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, plk. Michal Halás, riaditeľ ÚVV a ÚVTOS Leopoldov, Terézia Kavuljaková, primátorka Mesta Leopoldov, Leo Žídek, podpredseda KPV ČR, Ján Litecký Šveda, predseda PV-ZPKO a zástupcovia politických strán. Veniec za KPVS položili Peter Sandtner, Branislav Tvarožek a František Vaczula. Prejavy predniesli: politický väzeň Branislav Tvarožek za KPVS, podpredseda KPV ČR Leo Žídek, čestný predseda Arpád Tarnóczy za PV-ZPKO, A. Verešová, J. Pálffy a D. Vargaeštok. Po skončení sa prítomní presunuli k pamätníku zavraždených príslušníkov väzenskej stráže, kde boli položené vence KPVS, KPV ČR a PV-ZPKO. Za KPVS položil veniec Peter Chromý. Po prehliadke Expozície histórie väzenstva na Slovensku program vyvrcholil na bývalom väzenskom cintoríne. K pamätníku položil veniec za KPVS Jozef Babiak a k symbolickému hrobu neznámeho politického väzňa Jozef Arpáš. Jarmila Morbacherová prečítala osudy českých politických väzňov, ktorí zomreli vo väznici v Leopoldove a boli tu pochovaní. Na záver slúžil panychídu za zosnulých politických väzňov väzenský kaplán v Leopoldove kpt. Rastislav Firment.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská