Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Levice – spomienkové stretnutie, 16. 4. 2016

      V bývalom kláštore tešiteľov v Leviciach sa 16. apríla konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 66. výročia Akcie Kláštory, počas ktorej boli aj z Levíc vyvezení bratia tešitelia. Stretnutie sa začalo sv. omšou v Kostole sv. Jozefa, ktorú celebroval kňaz-tešiteľ a bývalý politický väzeň P. Jozef Kendra CCG. Na úvod všetkých privítal dekan-farár v Leviciach Mons. Ján Bednár, ktorý predstavil miestnu farnosť a kláštor. Po sv. omši odzneli svedectvá bývalého novica z roku 1950 Emila Tomu a bývalého kandidáta z roku 1950 Jána Repku. Prítomní boli aj ďalší bývalí kandidáti Michal Kurucár a Július Sziládyi. Odznela aj báseň „Barbarská noc chovanca“ od bývalého kandidáta Emila Rončáka v podaní Stanislava Pátka a prihovoril sa aj generálny predstavený Kongregácie bratov tešiteľov z Gethseman P. Michal Krysztofowicz CCG. Následne mali účastníci možnosť vidieť časť kláštora a J. Bednár ich pozval na malé agapé v kláštornej chodbe. Program pokračoval prehliadkou Tekovského múzea v priestoroch Levického hradu, ktorú mali účastníci bezplatne vďaka ústretovosti jeho riaditeľa PhDr. Jána Dana.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská