Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Leopoldov, 22. 8. 2015 pietna spomienka

      Konfederácia politických väzňov Slovenska usporiadala 22. augusta 2015 pietnu spomienku na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom vo väznici v Leopoldove. V tomto roku si účastníci pripomenuli už 60. výročie vzbury väzňov v Leopoldove proti neznesiteľným podmienkam vo väznici, ktorá bola potlačená a na pamiatku ktorej sa každoročne koná toto spomienkové podujatie. Začalo sa svätou omšou vo Farskom kostole sv. Ignáca v Leopoldove, ktorú celebrovali: väzenský dekan v Trnave – Hrnčiarovciach nad Parnou Gabriel Dzvoňár, zástupca biskupského vikára ZVJS Andrej Streicher, väzenský dekan v Nitre – Chrenovej Peter Hasara, väzenský kaplán v Leopoldove Rastislav Firment a miestny farár Patrik Bacigál. Na záver sv. omše boli požehnané nové ikony blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, v ktorých sú vložené ich relikvie. Následne bola na priečelí kostola odhalená pamätná tabuľa nespravodlivo väzneným pre vieru v Leopoldove, na ktorej sú osobitne mená biskupov, väznených v Leopoldove. Odhalili ju politickí väzni Jozef Čapuška a Vladimír Slávik, kvety za KPVS položil podpredseda Jozef Baník a tabuľu požehnal Gabriel Dzvoňár. Hlavná časť programu sa konala pri pamätnej tabuli na bráne Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove. Za prítomnosti Hudby Ministerstva vnútra a čestnej stráže Zboru väzenskej a justičnej stráže SR delegácie hostí kládli vence k pamätnej tabuli. Pietneho aktu sa zúčastnili: starší vojenský poradca z Vojenskej kancelárie prezidenta SR Miroslav Bako, námestník generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže SR Michal Sedliak, zástupca riaditeľa ÚVV a ÚVTOS Leopoldov Roman Dekan, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák, dekan-riaditeľ kancelárie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR Dávid Vargaeštok, poslankyňa NR SR za OĽaNO Janka Šípošová, poslanec NR SR za KDH Július Brocka, riaditeľ odboru ľudských zdrojov Trnavského samosprávneho kraja Eduard Bednárik, primátorka Mesta Leopoldov Terézia Kavuliaková a viceprimátor Juraj Hlatký, podpredseda Konfederácie politických väzňov Českej republiky Leo Žídek, zástupkyňa Dcér 50. tych rokov z ČR Jana Vozárová, podpredseda PV-ZPKO Rafael Rafaj a podpredseda KPVS Jozef Baník. Prejavy predniesli O. Krajňák, D. Vargaeštok, J. Šípošová, J. Vozárová, L. Žídek a J. Baník. Odznelo tiež svedectvo politického väzňa Jaroslava Žiláka. Následovala pietna spomienka na príslušníkov väzenskej stráže, ktorí v službe tragicky zahynuli 23. 11. 1991. Kvety kládli delegácie KPV ČR, PV-ZPKO, Mesta Leopoldov a KPVS, za ktorú položil kvety politický väzeň Peter Chromý. Účastníci mali možnosť navštíviť obnovenú a rozšírenú Expozíciu histórie väzenstva na Slovensku a záverečná časť programu sa konala na bývalom väzenskom cintoríne. K pamätníku politických väzňov, ktorí zomreli vo väzení, položili kvety delegácie KPV ČR, PV-ZPKO a KPVS, za ktorú p oložili kvety dcéry politických väzňov Gabriella Hlôšková, Ľudmila Horváthová a Jarmila Morbacherová. Zamyslenie zosnulého biskupa a politického väzňa Petra Dubovského, ktorý slúžil sv. omšu pri odhalení pamätnej tabule v Leopoldove v roku 1999 prečítal väzenský kaplán Rastislav Firment. Napokon Leo Žídek za KPV ČR a František Kľuska za KPVS položili kvety k symbolickému hrobu neznámeho politického väzňa, kde väzenský kaplán Rastislav Firment odslúžil panychídu za zosnulých politických väzňov.

Peter Sandtner

 
           
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská