Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Leopoldov-Symbol utrpenia, 23. august 2014

      V Leopoldove sa 23. augusta 2014 konala pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom. V tomto roku sme si pripomenuli aj 15. výročie odhalenia prvej pamätnej tabule politických väzňov komunistického režimu na budove väznice, ktorá bola odhalená práve v Leopoldove. Program sa začal pontifikálnou svätou omšou vo Farskom kostole sv. Ignáca, ktorej hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. V homílii si zaspomínal na staršiu generáciu väznených kňazov, ktorých osobne poznal a ktorí mali vplyv na jeho duchovný život (najmä P. Štefan Krištín CM). Po sv. omši delegácie hostí kládli vence k pamätnej tabuli na budove ÚVTOS a ÚVV Leopoldov za zvukov Hudby Ministerstva vnútra SR. Pietneho aktu sa okrem členov KPVS, KPV ČR a PV-ZPKO zúčastnili: JUDr. Peter Rusiňák, riaditeľ odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR, plk. Miroslav Bako, starší vojenský poradca z Vojenskej kancelárie prezidenta SR, plk. Mgr. Daniel Földeši, námestník Generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže pre služobné veci, PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD., predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa, por. Mgr. Dávid Vargaeštok, dekan – Riaditeľ Kancelárie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, npor. Mgr. Andrej Streicher, zástupca Biskupského vikára Zboru väzenskej a justičnej stráže, Mgr. Alojz Přidal, poslanec NR SR, plk. Mgr. Vladimír Mužík, riaditeľ ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, Leo Žídek, podpredseda Konfederáce politických vězňů České republiky, Arpád Tarnóczy, predseda Politických väzňov – Zväzu protikomunistického odboja a Anton Srholec, Dr. h. c., predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska. Prejavy predniesli O. Krajňák, D. Vargaeštok, L. Žídek a A. Srholec. Po hymnickej piesni Kto za pravdu horí delegácie KPVS, KPV ČR a PV-ZPKO položili kvety k pamätníku príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí tragicky zahynuli v roku 1991. Prejav predniesol predseda KPVS Anton Srholec. Záverečná časť programu sa konala na bývalom väzenskom cintoríne. K pamätníku okrem delegácie KPV ČR položila kvety aj delegácia KPVS, tvorená členmi Oblastnej organizácie Nitra pod vedením predsedníčky Františky Muzikovej. Podpredseda KPV ČR Leo Žídek prečítal svedectvo P. Jána Blesíka CSsR o mučeníckej smrti blaženého hieromučeníka o. Metoda Dominika Trčku CSsR v leopoldovskej väznici a nasledovných úkonoch pri úmrtí väzňa. Za zosnulých politických väzňov, pochovaných na cintoríne, predniesol modlitbu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Delegácie KPV ČR a KPVS položili kvety aj k symbolickému hrobu neznámeho politického väzňa. Delegáciu KPVS tvorili členovia Oblastnej organizácie Trnava, pod vedením predsedu Ladislava Mikuša. Nasledovala panychída za zosnulých politických väzňov, ktorú slúžil kpt. Mgr. Rastislav Firment, väzenský kaplán v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov za prítomnosti ďalších gréckokatolíckych väzenských kaplánov kpt. Mgr. Petra Hasaru z Nitry a kpt. PaedDr. Gabriela Dzvoňára z Hrnčiaroviec nad Parnou.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská