Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pietna spomienka, Leopoldov, 24. 8. 2013

      V sobotu 24. augusta 2013 sa konala každoročná pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom v Leopoldove pod názvom „Leopoldov – symbol utrpenia politických väzňov na Slovensku.“ Začalo sa gréckokatolíckou svätou liturgiou vo Farskom kostole sv. Ignáca, ktorú slúžil mukačevský eparcha Mons. Milan Šášik CM spolu s väzenským dekanom z Nitry kpt. Mgr. Petrom Hasarom, väzenským kaplánom z Trnavy kpt. PaedDr. Gabrielom Dzvoňárom, zástupcom vikára ZVJS npor. Mgr. Andrejom Streicherom a ďalšími kňazmi. Na záver členovia KPVS odovzdali vladykovi Milanovi dary, ktoré pripravila Mária Šrámelová, manželka politického väzňa z Cífera. Po uctení relikvií blažených hieromučeníkom Pavla Gojdiča, Vasiľa Hopku a Metoda Trčku sa účastníci presunuli k pamätnej tabuli na bráne Ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Vence kládli: pplk. Ing. Ladislav Čeri z Vojenskej kancelárie prezidenta SR, Ing. Ladislav Kalfiřt z Veľvyslanectva Českej republiky, plk. Mgr. Daniel Földeši, námestník generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže, PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD., predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa, por. Mgr. Dávid Vargaeštok, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR, JUDr. Milan Gavorník, primátor Mesta Leopoldov, Leo Žídek, podpredseda Konfederácie politických väzňov Slovenska, Anton Srholec Dr. h. c., predseda Konfederácie politických väznov Slovenska a Ing. Július Brocka, poslanec NR SR za KDH. Dôstojnosť pietnemu aktu dodala Hudba Ministerstva vnútra SR a čestná stráž ZVJS. Slávnostné prejavy predniesli O. Krajňák, D. Vargaeštok, L. Žídek a A. Srholec. Na úvod a záver odzneli piesne zo 60.tych rokov v podaní syna politického väzňa Karola Rosenberga a básne dona Štefana Sandtnera SDB v podaní recitátorky Melánie Hájikovej. Po hymnickej piesni nasledovalo uctenie pamiatky zavraždených príslušníkov väzenskej stráže počas leopoldovskej vzbury pri ich pamätníku a prehliadka múzea väzenstva. Záverečný program sa konal na bývalom väzenskom cintoríne, kde delegácie KPV ČR a KPVS položili kvety k pamätníku a odzneli svedectvá o mučeníckej smrti P. Gojdiča a M. Trčku v leopoldovskej väznici. Svedectvo Františka Ondrušku o smrti P. Gojdiča prečítala jeho spoluväzenkyňa Františka Muziková a svedectvo o. Jána Mastiliaka CSsR o smrti M. Trčku prečítala učiteľka Gabriela Tichá. Pri symbolickom hrobe neznámeho politického väzňa sa ešte raz prihovoril Leo Žídek za KPV ČR a vladyka Milan Šášik spolu s väzenskými kňazmi odslúžili panychídu za zosnulých politických väzňov.

Peter Sandtner

 
          
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Eva Javorská