Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pietna spomienka, Leopoldov, 25. 8. 2012

      V Leopoldove sa na sviatok bl. mučeníka o. Metoda Dominika Trčku CSsR 25. augusta konala pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom. Začala sa akatistom k Presvätej Bohorodičke, ktorého kňazské časti spieval František Fedorišin, farár v Trnave. Archijerejskú svätú liturgiu slúžil Ladislav Hučko, titulárny biskup orejský a apoštolský administrátor pražský spolu s pražským protosynklom Milanom Hanušom, nitrianskym väzenským dekanom Petrom Hasarom a ďalšími gréckokatolíckymi a rímskokatolíckymi kňazmi. Vo farnosti Leopoldov ho privítal farár Jozef Sudor.
      Program pokračoval pietným aktom kladenia vencov pri pamätnej tabuli na vstupnej bráne leopoldovskej väznice za účasti Michala Ryšavého, radcu Českého veľvyslanectva, zástupcov Kancelárie prezidenta SR, Miloša Koterca, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR, Júliusa Brocku a Branislava Škripeka, poslancov Národnej rady SR, Daniela Földešiho, námestníka generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Ľubomíra Svobodu, veliteľa Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR, Andreja Streichera, zástupcu biskupského vikára ZVJS Ordinariátu OS SR a OZ SR, Miroslava Táborského, generálneho duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR v zastúpení predsedu Ekumenickej rady cirkví a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Miloša Klátika, Miroslava Lehkého, predsedu Poradného zboru riaditeľa Ústavu pro studium totalitních režimů, Martina Lacka a Michala Horeličana z Ústavu pamäti národa, Čestnej stráže Ozbrojených síl SR, Hudby Ministerstva vnútra SR, Čestnej stráže Prezidenta SR, Lea Žídeka, podpredsedu Konfederácie politických väzňov Českej republiky a Antona Srholca, predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska. Na záver zaznela vianočná pieseň V Viflejemi novina, za spievanie ktorej bol o. Trčka presunutý do korekcie a na jej následky zomrel mučeníckou smrťou. Zaspieval ju Folklórny súbor Šumiačan zo Šumiaca, ktorý spieval aj na sv. liturgii a na panychíde.
      Podujatie bolo zavŕšené na bývalom väzenskom cintoríne. Pri pamätníku Pavla Gojdiča, Metoda Trčku a ostatných zomrelých politických väzňov sa prihovorili Leo Žídek za KPV ČR a Jozef Baník za KPVS. Pri symbolickom hrobe neznámeho politického väzňa Peter Sandtner v mene KPVS opísal spôsob pochovávania väzňov a celodenné podujatie ukončila panychída pod vedením farára v Šumiaci o. Františka Takáča. Po prvýkrát bola táto slávnosť vyvrcholením trojdňovej púte a po prvýkrat sa jej zúčastnili kňazi gréckokatolíckych farností Bratislavskej eparchie so svojimi veriacimi: Igor Cingeľ z Trenčína, František Fedorišin z Trnavy a Martin Pavuk z Nitry.

Peter Sandtner

               
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská