Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Lúčky – pietna spomienka, 8. 7. 2021

      Keďže Mons. Vincent Dorník zomrel v čase zákazu vychádzania a zhromažďovania a členovia KPVS sa nemohli zúčastniť na jeho pohrebe, 8. 7. sa vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach konala za neho sv. omša. Jej hlavným celebrantom bol väzenský dekan v Ružomberku kpt. Peter Halkoci a koncelebrovali Mons. Alojz Frankovský, P. Tadeáš Mikuláš Král OFM, Marcel Šiškovič a Roland Ferenc. Na úvod všetkých privítal miestny farár Peter Petrek. Príhovory za KPVS predniesli Peter Sandtner a Žofia Moresová, vdova po spolužiakovi Albínovi Moresovi. Po premietnutí prezentácie fotografií zo života V. Dorníka sa prítomní presunuli na cintorín k jeho hrobu. Kvety za KPVS položil predseda OO Košice Pavol Dečo. Popoludní účastníci navštívili Liptovskú Sielnicu, kde zablahoželali k 70. narodeninám miestnemu farárovi Marcelovi Šiškovičovi, ktorý je synom odvlečeného do gulagu a príslušníka PTP a je členom KPVS. Spolu s farárom v Spišskom Hrušove Richardom Ondášom predstavili pamätník Kolakovičovej Rodiny pri Kostole sv. Cyrila Metoda, občianske združenie Spremni a podujatie Odkazy, ktoré pravidelne organizujú na zachovanie odkazu týchto osobností. Následne v Ružomberku navštívili Jozefa Gazdu, najstaršieho kňaza Spišskej diecézy, bývalého politického väzňa a spovedníka V. Dorníka, aby mu zablahoželali k 60. výročiu kňazstva. Napokon sa zastavili pri novej pamätnej tabuli tajne vysväteného kňaza – jezuitu a politického väzňa Benjamína Martinského na jeho rodnom dome v Likavke, ktorého 100. výročie narodenia uplynulo v marci.

Peter Sandtner


Videozáznam

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Peter Sandtner